5/9/2014 Ι.Σ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ Π.Ι.Σ. ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ. : 4698/Γ
Προς
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Ιατρικούς Συλλόγους
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρά την αντίθεση μας στη δημιουργία επιπλέον γραφειοκρατικών δομών στο σύστημα υγείας, που απορροφούν τους λιγοστούς αναγκαίους πόρους, αισθανόμαστε ότι η συμμετοχή του ιατρικού κόσμου στην υπό ίδρυση ΕΣΑΝ Α.Ε είναι επιβεβλημένη και εξυπηρετεί τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των ιατρών.
Προς την κατεύθυνση αυτή ο ΙΣΘ έχει ήδη εκδηλώσει την επιθυμία του να συμμετάσχει στην υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία με ποσοστό έως και 8%. Εκτιμούμε ότι η συμμετοχή και άλλων θα ενδυναμώσει την ιατρική άποψη στον τομέα αυτό.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Dr. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος Νίτσας Νικόλαος

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου