44 φορές πιο ακριβό εισαγόμενο αντίγραφο, (Θυροξίνη), από την Ελβετία

Unknown8,5 ευρώ είναι η τιμή που έχει δοθεί από το υπουργείο Υγείας, σε  ελβετικό αντίγραφο της θυροξίνης soft gel cap, ενώ σύμφωνα με το νόμο, αυτό θα έπρεπε να είχε λάβει τιμή ίση με το 65%, της τιμής του πρωτοτύπου, το οποίο έχει την τιμή των 1,5 Ευρώ, καταγγέλλει η Δ/νουσα Σύμβουλος της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Uni-Pharma, κα Ιουλία Τσέτη.

«Θεωρούμε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ μας, υπογραμμίζει η κα Τσέτη καταγγέλλοντας το υπουργείο, να ενημερώσουμε ότι το αντίγραφο θυροξίνης που εισάγεται από την Ελβετία  παρά τις αντιρρήσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, έλαβε την τιμή των 8,5 Ευρώ, η οποία είναι 6πλάσια της τιμής του πρωτοτύπου Τ4 (!). Το αντίγραφο είναι στην αρνητική λίστα που σημαίνει ότι ο έλληνας ασθενής θα πρέπει να πληρώσει εξ’ ολοκλήρου το ποσό αυτό, καθώς δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία σε αντίθεση με το πρωτότυπο Τ4, το οποίο είναι στη θετική λίστα αποζημιωνούμενων φαρμάκων».

Η κα Τσέτη καταφέρεται εναντίον του υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι με την τακτική αυτή απαξιώνει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία αλλά και δημιουργεί καθεστώς άνισης μεταχείρισης, με ασθενείς δύο ταχυτήτων, που οι μεν θα μπορούν να  πληρώσουν το αντίτιμο 8,5 ευρώ ενώ οι δε, δε θα μπορούν, καθώς αντί της συμμετοχής των 0,2 Ευρώ όπως ορίζει ο νόμος, θα αναγκάζονται να πληρώσουν 8,5 ευρώ για να το αποκτήσουν.

Επίσης η Uni-Farma εγείρει και σοβαρές αμφιβολίες περί της κλινικής αποτελεσματικότητας του φαρμάκου, αφού σύμφωνα με την Ένωση Αμερικάνων Κλινικών Ενδοκρινολόγων, η χρήση του αντίγραφου θυροξίνης με την μορφή των soft gel δεν έχει καμία σαφή κλινική υπεροχή έναντι των δισκίων θυροξίνης, που τα περισσότερα εξ’ αυτών, σημειώνεται, είναι κατάλληλα για χρήση και σε ασθενείς με δυσανεξία στη λακτόζη και τη γλουτένη.

“Μάλιστα εκτός από την χρηματική επιβάρυνση του ασθενή αφού πρέπει να πληρώσει μόνος του όλο το ποσό για την αγορά του αντιγράφου, αναφέρει η ελληνική εταιρεία, είναι ορατός και ο κίνδυνος της απορρύθμισης του, με τη λήψη του αντιγράφου αντί του πρωτοτύπου, λόγω του ότι δεν είναι αποδεδειγμένη η ανταλλαξιμότητα τους. Αυτό σημαίνει όχι μόνο περισσότερα έξοδα και ταλαιπωρία για τον ασθενή που πρέπει να επαναρυθμιστεί αλλά και κίνδυνο της υγείας του λόγω των αποτελεσμάτων της απορύθμισης.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου