17 04 2013 Ενημερωτικό Σημείωμα από τη συνάντηση με τον κ. Παπαγεωργόπουλο

Αθήνα,17/04/2013

Ενημερωτικό σημείωμα

Την Παρασκευή 12/04/2013 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣΙΠΥ με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλο και Διοικητικούς παράγοντες του Οργανισμού.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τον κλάδο των εργαστηριακών γιατρών. Το κύριο θέμα συζήτησης λόγω της ανάγκης άμεσης λύσης του ήταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των παλαιότερων ετών (2007-2011) από τα ασφαλιστικά ταμεία που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και το θέμα της εκκαθάρισης των δαπανών αυτών που έχουν υποβληθεί από τους παρόχους υγείας τα προηγούμενα έτη.

Επιπλέον συζητήθηκαν τα εξής θέματα: α) ο ποιοτικός έλεγχος των διαγνωστικών εργαστηρίων και η απαίτηση εφαρμογής των ποιοτικών κριτηρίων από πλευράς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (που εξέδωσε σε διαβούλευση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), β) η υπέρβαση των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το πώς αυτές θα μπορούσαν να ελεγχθούν, γ) το θέμα της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και δ) το άλυτο θέμα των μη υπογεγραμμένων συμβάσεων (μέχρι και 31/12/2013).

Σχετικά με το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προέρχονται από τα προηγούμενα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία διαδέχτηκε ο Οργανισμός, κατατέθηκε πρόταση από την πλευρά μας να δοθεί το συνολικό οφειλόμενο ποσό το οποίο χρωστάει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον εκάστοτε πάροχο ως προκαταβολή χωρίς να έχουν εκκαθαριστεί οι υποβληθείσες από τους παρόχους υγείας δαπάνες παρά μόνο με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, όπως άλλωστε προβλέπει η νομοθεσία. Πάνω στο θέμα αυτό ενημερωθήκαμε, ότι προωθείται από το Υπουργείο Υγείας άμεσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ορίζεται ότι θα μπορέσει να γίνει εξόφληση των οφειλομένων χωρίς πλήρη εκκαθάριση των δαπανών που έχουν υποβληθεί από τους παρόχους υγείας. Οι εκπρόσωποι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μας επεσήμαναν ότι υπήρξε πρόβλημα στη διαπραγμάτευση τους με την Τρόικα για τον τρόπο εξόφλησης των οφειλομένων, αφού οι Τροϊκανοί επέμεναν στην πλήρη αποπληρωμή των οφειλών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής εκκαθάριση.

Αναφορικά με το θέμα του ποιοτικού ελέγχου των εργαστηρίων όπως παρουσιάστηκε από την διαβούλευση που αναρτήθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τονίσαμε ακόμη μία φορά ότι υπαρχει σαφές και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τον εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εργαστηρίων, ενώ επισημάναμε και την ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων.

Ο Νόμος 4025/2011 ορίζει ότι , εφ’ όσον ένα εργαστήριο πληρεί τους παραπάνω όρους κρίνεται ως αξιόπιστο και κατάλληλο να παρέχει υπηρεσίες υγείας και δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιείται από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό προκειμένου, είτε να συνάψει σύμβαση, είτε να ορισθεί το ύψος της αποζημίωσης των εξετάσεων. Παρόλα αυτά οι αρμόδιοι απάντησαν πως το νομοθετικό πλαίσιο ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, ενώ τις αποζημιώσεις προς τους παρόχους πρέπει να τις αποδώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., άρα κατ’ επέκταση μπορεί να ζητήσει κριτήρια ποιότητας.

Σχετικά με το θέμα της υπέρβασης των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τους εξηγήσαμε πως υπάρχει τρόπος ελέγχου τους, μέσω της εφαρμογής του plafond ανά εργαστήριο καθώς και της καθολικής εφαρμογής του e-prescription το οποίο όμως να αξιοποιηθεί και να επεκταθεί με παραμέτρους τέτοιους, ώστε να παράγει ουσιαστικά και αξιοποιήσιμα στατιστικά στοιχεία (π.χ. για τις παραπομπες ενός γιατρού προς ένα συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαστήριο που αντικειται στις διαταξεις περι κατευθυνομενης συνταγογραφησης ) ώστε να ελεγχθεί η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση και η προκλητή ζήτηση. Πάνω σε αυτά μας είπαν ότι προσπαθούν να βρουν τρόπους εφαρμογής των διαγνωστικών πρωτόκολλων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησις, χωρίς όμως να περιορίζουν απόλυτα το λειτούργημα του γιατρού στη διάγνωση και θεραπεία της οποιασδήποτε ασθένειας.

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας


Θ. Χατζηπαναγιώτου   Ι. Κλεινάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου