01/09/2014 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. – Ανακοίνωση για τα ατομικά ορία ανά εργαστήριο

Αθήνα,01/09/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας αυτής κ. Φ. Ρηγάτο, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν και η ανακοίνωση του ετήσιου plafond ανά εργαστηριακή μονάδα για το 2014 αλλά και η ενσωμάτωση των συνταγογραφικών οδηγιών στο σύστημα e-syntagografisis, μας ανακοίνωσε ότι μέχρι την προσεχή Παρασκευή 05/09/2014 θα έχουν ολοκληρωθεί και ανακοινωθεί μέσω του e-ΔΑΠΥ τα ανώτερα όρια (plafond) παροχής διαγνωστικών εξετάσεων στους ασφαλισμένους για κάθε πάροχο, καθώς και οι εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες δεν θα αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εάν διενεργούνται στους ιδιώτες παρόχους.
Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, οι πάροχοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις ίδιες διαδικασίες που ίσχυαν όλο το προηγούμενο διάστημα. 

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας  Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος           Βιοχημικός

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου