ΦΣΑ: ´Εγγραφο για την αναγκαιότητα εφαρμογής φίλτρων στην ΗΔΙΚΑ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που εφαρμόζεται εδώ και πολλούς μήνες, είχε ως σκοπό τηνδημιουργία φίλτρων για τον έλεγχο της συνταγογράφησης και την περιστολή των αλόγιστωνδαπανών.

Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, θεωρούμε περίεργο να μην μπορεί η ΗΔΙΚΑ νααντιστοιχίζει τις διαγνώσεις των γιατρών με τα αναγραφόμενα στην θετική λίστα καιχορηγούμενα φάρμακα (όπως π.χ. συμβαίνει με τις πραζόλες). Δεν είναι δυνατόν να απαιτείταιαπό τον φαρμακοποιό ο οπτικός έλεγχος δεκάδων κωδικών στις συνταγές για να διασφαλιστείότι δεν θα δίνονται φάρμακα μη επιτρεπόμενα για την αναγραφόμενη πάθηση.


Σημειώνουμε ότι ο κατάλογος με τις παθήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς, το πιθανότατονα αυξηθεί και ως εκ τούτου η μοναδική λύση είναι η εφαρμογή φίλτρων στην ΗΔΙΚΑ.

Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με τα φάρμακα τα οποία είναι εκτός θετικής λίστας και ταοποία συνταγογραφούνται με προϋποθέσεις. Θα πρέπει να δημιουργηθούν φραγμοί στηνΗΔΙΚΑ έτσι ώστε να επιτρέπεται η συνταγογράφηση μόνο σε συγκεκριμένες παθήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

για τον Φ.Σ.Α.

 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου