ΦΣΑΧ: Νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι & Φαρμακευτικοί Σύλλογοι


ΠΑΤΡΑ 04.06.13.
ΠΡΟΣ: Π.Φ.Σ.
ΚΟΙΝ: 1. ΜΕΛΗ Δ.Σ.- Φ.Σ. Αχαΐας
           
Κύριοι,
Σας υπενθυμίζουμε, πως με το αριθ. πρωτ. 2370/17.12.10. έγγραφό σας, είχατε γνωμοδοτήσει: «πως ωσότου υπάρξουν από τον νόμο οι ρυθμίσεις και οι σχετικές ερμηνευτικές οδηγίες» δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν τα όρια των Φαρμακευτικών Συλλόγων με βάση τον νόμο 3852/2010. Με το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφό σας, είχατε ανακαλέσει το προγενέστερο υπ. αριθ. 2264/03.12.10. έγγραφό σας. 
Με νέο σας έγγραφο (1277/04.06.13), σήμερα, «επάγεστε» και θα τολμούσαμε να παρατηρήσουμε, σχετικώς αυθαίρετα, να ερμηνεύσετε έναν νόμο του 2010, με έναν νόμο του 1928. Πέρα από το νομικό οξύμωρο της όλης υπόθεσης και την αλλεπάλληλη αναίρεση εγγράφων, που ελπίζουμε πως δεν κρύβει σκοπιμότητες, δημιουργούνται και ερωτήματα:

1.       Εφόσον το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως αρμόδιο για τα όρια των Φαρμακευτικών Συλλόγων, δεν ζητά τη γνώμη σας και με δεδομένο, πως σωστά πριν, σεις το είχατε θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να την εκφράσετε, ποιά αλλαγή επήλθε στα δεδομένα ώστε να μεταβάλλετε γνώμη και για τα δύο ζητήματα;
2.      Ενώ εκκρεμεί ακόμα απάντηση του Υπουργείου σε σχετικό αίτημα μας, περί ενοποίησης συλλόγων με βάση το ουσιαστικό πνεύμα του Καλλικράτη, το οποίο έχουμε υποβάλλει από τις 12.07.11. (αριθ.πρωτ. 470) και σας το έχουμε κοινοποιήσει, πώς έρχεστε να γνωμοδοτήσετε, ενώ ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση στο κύριο αίτημα, για το επί μέρους;
3.      Πώς γνωρίζουμε ότι ο νομοθέτης που συνέγραψε τον 3601/1928 εννοούσε ως “οικεία περιφέρεια” αυτό που ορίζει ο Καλλικράτης και όχι την πρωτεύουσα του νομού; Με άλλα νομικά αλλά και τοπικής αυτοδιοίκησης δεδομένα, συνετάχθη ο 3601/1928 και με άλλα ο νόμος του Καλλικράτη.
4.      Οι φαρμακοποιοί είναι «υποχρεωμένοι» με βάση τη γνωμοδότησή σας, να αλλάξουν σύλλογο ή αυτό παραμένει στη διακριτική τους ευχέρεια;
5.      Κι αν υποθετικά, θεωρηθεί υποχρεωτική η εγγραφή ποιό νομικό δεδομένο τιμωρεί τον θεωρητικά παραβάτη φαρμακοποιό, που επιμένει να είναι μέλος του παλαιού του συλλόγου, με βάση το άρθρο 1 του 3601/1928;
6.      Πώς ακριβώς θα διαχωριστούν τα μερίδια των συναδέλφων, που είναι μέλη του Διανεμητικού Λογαριασμού των Μελών του Φ.Σ. Αχαΐας, καθώς και αυτά που τους ανήκουν στο ιδιόκτητο κτίριο του συλλόγου μας, αν γίνουν μέλη άλλου συλλόγου;
Παρακαλούμε, όπως απαντήσετε άμεσα στα ερωτήματά μας, για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Ως σύλλογος, εκτιμούμε πως καθήκον του Π.Φ.Σ. για λόγους οικονομικούς, διοικητικούς αλλά και πρακτικούς είναι η ενοποίηση των ελάχιστων φαρμακευτικών συλλόγων, που για λόγους μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων του πολύ μακριν

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου