Υποχρεωτική για τα ασφαλιστικά ταμεία η επένδυση σε ρέπος

ImageHandler.ashxΧωρίς την σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων

http://www.protothema.gr/
Η τροπολογία θα αλλάξει ώστε να αναφέρεται κατηγορηματικά ότι ο «δανεισμός» δε θα υπερβαίνει τις 5 εως 15 ημέρες, τονίζει το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να διευκρινιστεί ο ρόλος των ΔΣ

Yποχρεωτικά, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των ασφαλιστικών ταμείων, θα τοποθετούνται σε κρατικά ρέπος τα διαθέσιμα κεφάλαια των ΝΠΔΔ και των Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία θα μεταφερθούν σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η τροπολογία που κατατέθηκε με στόχο να καθησυχάσει τα ταμεία ότι διασφαλίζει τα διαθέσιμα τους, προβλέπει ρητά ότι τα κεφάλαια θα τοποθετούνται στο σύνολό τους σε συμβάσεις πώλησης ή αγοράς τίτλων του ελληνικού δημοσίου με σύμφωνο επαναγοράς (repos-reserve repos).

Kύκλοι του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαβεβαίωσαν ότι η ρύθμιση θα τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος των ΔΣ των ταμείων αλλά και να αναφερθεί κατηγορηματικά ότι ο «δανεισμός» δε θα υπερβαίνει ένα αριθμό ημερών (5 εως 15).

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συντάκτες του υπουργείου οικονομικών πρότειναν η διάρκεια της επένδυσης να φθάνει τους 6 μήνες, ενδεχόμενο που απέκρουσε το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την τροπολογία, παρέχονται εγγυήσεις ότι α) τα κεφάλαια των ταμείων θα επενδύονται αποκλειστικά σε άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, β) θα ικανοποιούνται όσο είναι εφικτό, εγκαίρως οι τρέχουσες ανάγκες των ταμείων και γ) θα μπορούν να αξιώνουν απευθείας από το δημόσιο τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την επένδυση ή από την αθέτηση των υποχρεώσεων του δημοσίου.

 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου