Υπουργείο Υγείας: Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις Υγείας

Νομοσχέδιο με τη μορφή του κατεπείγοντος κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αφορά ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας. ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στις 25/02/2013 και αναμένετε να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες ρυθμίζεται ο τρόπος που θα πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ και των ταμείων που έχει συμπεριλάβει μετά την 1/4/2012.

Πιο συγκεκριμένα θα πληρωθούν οι οφειλές έως 31/12/2011 προς όλου τους παρόχους υγείας αφαιρούμενης της έκπτωσης που ήδη έχει ανακοινωθεί με ΚΥΑ και φυσικά μετά από τις νόμιμες παρακρατήσεις. Επειδή σε πολλούς νομούς δεν έχουν γίνει οι τελικές εκκαθαρίσεις θα δοθεί αρχικά μια προκαταβολή το ύψος της οποίας δεν έχει ανακοινωθεί (μάλλον το 80%) και μετά την εκκαθάριση θα ακολουθούσουν τα υπόλοιπα.

Σύμφωνα με λοιπά άρθρα του νομοσχεδίου:

  • Παρέχεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) η δυνατότητα να εκχωρεί σε νοσοκομεία, «έναντι καταβολής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλισμένων του», απαιτήσεις του, έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή των κατόχων άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, από τα ποσά «επιστροφής (rebate)» που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν. 3918/2011

  • Θεσπίζεται νομοθετικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών αποκλειστικού νοσοκόμου ή νοσοκόμας σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές και προβλέπεται, ιδίως, τήρηση σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, «Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων», στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικώς, όσοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες . Παρέχεται μάλιστα η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας να προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις «για την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόμων σε νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, τα απαραίτητα προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους από τους ενδιαφερόμενους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

  • Προωθείται η διαγραφή των απαιτήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι του ΕΟΠΥΥ-Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 και αντίστοιχα η διαγραφή των οικείων υποχρεώσεων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι των ως άνω νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

  • Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΕΣΥ, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης που λειτουργούν υπό τη μορφή ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών,του ΝΙΜΙΤΣ και των στρατιωτικών νοσοκομείων που έχουν προκύψει από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 υποχρεώσεων αυτών. Ειδικότερα προβλέπεται η εξόφληση των οφειλών εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου