Υπερσυνταγογράφηση και φοροδιαφυγή 1,4 εκατ. ευρώ από 14 γιατρούς

Φοροδιαφυγή ύψους 1.400.000 ευρώ και εκτεταμένη υπερσυνταγογράφηση από 14 γιατρούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε είναι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποκάλυψε μετά από πολύμηνη έρευνα η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.
Η έρευνα αφορούσε κυρίως στη διαπίστωση τέλεσης παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μετά από αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας προχώρησε σε εξέταση και επεξεργασία των στοιχείων 50 περίπου γιατρών, οι οποίοι, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2012, είχαν εκδώσει πολύ μεγάλο αριθμό συνταγών.

Από την περαιτέρω ανάλυση των φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013, προέκυψαν σημαντικά επιβαρυντικά στοιχεία για 14 από τους παραπάνω γιατρούς, τόσο σε επίπεδο φοροδιαφυγής όσο και σε επίπεδο υπερσυνταγογράφησης.

Όσον αφορά στη φοροδιαφυγή, τα δηλωθέντα εισοδήματα και οι πραγματοποιούμενες τραπεζικές καταθέσεις των 14 γιατρών, για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα, δεν αντιστοιχούσαν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι για την πλειοψηφία των γιατρών, οι τραπεζικές καταθέσεις που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους υπερβαίνουν το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων. Η εν λόγω αναντιστοιχία υπερβαίνει συνολικά το ποσό του 1.400.000 ευρώ.

Αναφορικά με την υπερσυνταγογράφηση, τέσσερις είναι οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

– Ιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής (ελεύθερος επαγγελματίας) που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, είχε εκδώσει περίπου 9.400 ιατρικές συνταγές μέσα στους τρεις μήνες της υπό έρευνας χρονικής περιόδου (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012). Με δεδομένο ότι κάθε μήνας έχει 22 εργάσιμες ημέρες, ο συγκεκριμένος ιατρός εξέδιδε περίπου 147 συνταγές ημερησίως, ενώ η συνολική αξία των συνταγών που εκδόθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα ξεπερνά το ποσό των 405.000 ευρώ.

– Ιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής εργαζόμενος σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, εξέδωσε περίπου 2.200 ιατρικές συνταγές τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2012, οι οποίες σε ποσοστό περίπου 84% εκτελέστηκαν στο ίδιο φαρμακείο.

– Ιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής εργαζόμενος σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, εξέδωσε περίπου 1.200 ιατρικές συνταγές, οι οποίες σε ποσοστό περίπου 67% εκτελέστηκαν στο ίδιο φαρμακείο για το ίδιο χρονικό διάστημα.

– Ιατρός ειδικότητας παθολογίας (ελεύθερος επαγγελματίας) που δραστηριοποιείται στη Στερεά Ελλάδα, μέσα στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012, συνταγογράφησε περίπου σε 3.600 ασθενείς, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι ο εν λόγω ιατρός εξέταζε κατά μέσο όρο 1.200 ασθενείς μηνιαίως.

Όπως τόνισε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Απόστολος Αλαμάνας, σε συνέντευξη Τύπου, από την εξέταση των στοιχείων διαφαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί έχουν διαπράξει συστηματικά εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μη δηλώνοντας εισοδήματα που προέρχονται, είτε από μη έκδοση αποδείξεων, είτε από «χρηματοδότηση» φαρμακευτικών εταιρειών για συνταγογράφηση των σκευασμάτων τους ή ακόμη και από «χρηματοδότηση» προερχόμενη από συγκεκριμένα φαρμακεία στα οποία εκτελούσαν τις συνταγές. Τα συνταγογραφούμενα σκευάσματα στο σύνολό τους φέρονται να προέρχονται από ξένες φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων σε πωλήσεις.

Στο βαθμό που προκύψουν στοιχεία για ενδεχόμενους «χρηματισμούς» γιατρών, πέρα από τις όποιες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις επιβληθούν στους ίδιους, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές και οι πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού στις οποίες τυχόν επιδίδονται πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Πέραν του ηθικού ζητήματος της υπόθεσης, τέτοιου είδους δραστηριότητες λειτουργούν σε βάρος τόσο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας όσο και του δημοσίου συστήματος υγείας, που υποφέρει κάτω από τις σκληρές περικοπές δαπανών. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα γιγάντιες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τις δικαστικές αρχές διαφόρων χωρών, ακριβώς για υποθέσεις δωροδοκίας λειτουργών υγείας.

Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για τη διενέργεια του σχετικού φορολογικού ελέγχου.

Πηγή: newsbomb.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου