ΥΠΑΝ: Χωρίς εξαιρέσεις η υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας για τις αποδείξεις

aview_cdf72b0e80fecca20d6c52379bf99af12fb9116b8ffb5ee71c5b48f0099fd7f2bb30c7f1e8e4f6592476be82991532f444807b7a09d4213bd351a638e0804470Απολύτως καμία επαγγελματική δραστηριότητα δεν εξαιρείται από την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας με την οποία ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος για το δικαίωμά του να μην καταβάλλει αντίτιμο των υπηρεσιών που έλαβε, εφ’ όσον δεν έχει λάβει και νόμιμο παραστατικό (απόδειξη), διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης την Τετάρτη, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα. 

Το υπουργείο τονίζει ακόμα ότι καμία εξαίρεση δεν υπάρχει επίσης και ως προς την ουσία του μέτρου, δηλαδή το δικαίωμα του καταναλωτή να μην πληρώσει αν δεν λάβει απόδειξη.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα, έγγραφο-απάντηση της Διεύθυνσης Τιμών παροχής Υπηρεσιών προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου Α4-17/28-1-2013, από το ΥΠΑΝ διευκρινίσθηκε ότι η απάντηση της υπηρεσίας προέκυψε από «υποκειμενική ερμηνεία» της αναφοράς περί τηρουμένου τιμοκαταλόγου, στη σχετική αγορανομική διάταξη.

 

Πηγή: Τα Νέα

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου