Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την αναδρομική νομιμοποίηση των αμοιβών των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την αναδρομική νομιμοποίηση των αμοιβών των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ

Τροπολογία για την αναδρομική νομιμοποίηση των αμοπιβών οι οποίες έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα στους εργαζόμενους του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), οι οποίες βασίζονται σε νόμους, συλλογικές συμβάσεις και διοικητικές αποφάσεις, κατέθεσε την Δευτέρα 10 Ιουνίου στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Καραγιαννίδης.

Συγκεκριμένα, η σχετική τροπολογία έχει ως εξής:

«Δαπάνες που δημιουργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε εκτέλεση όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, ατομικών συμβάσεων εργασίας, έμμισθης εντολής, συμφωνιών, οικειοθελών παροχών, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων Διοίκησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)» και αφορούν αποδοχές, αμοιβές, αποζημιώσεις, επιδόματα και κάθε είδους παροχές στα με οποιαδήποτε σχέση απασχολούμενα στον ανωτέρω φορέα πρόσωπα και εκτελέστηκαν σε βάρος του προϋπολογισμού του ανωτέρω φορέα, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Τυχόν καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αίρονται με την δημοσίευση του παρόντος». 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου