Τρίτο και «φαρμακερό» το πόρισμα του ΕΟΠΥΥ για την Πρωτοβάθμια Υγεία

ΟnMed.gr
Επιβολή φόρων (καπνού, αλκοόλ ) αλλά και αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΕΟΠΥΥ, περιλαμβάνονται στο τρίτο κατά σειρά πόρισμα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που παραδόθηκε από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρη Κοντό, στον υπουργό Υγείας κ., Αδωνι Γεωργιάδη. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πόρισμα, αναμένεται εξοικονόμηση της τάξης των 267 εκατ. ευρώ ετησίως στην χώρα, εάν πάψει να υφίσταται το νοσοκομειακοκεντρικό σύστημα και καταφέρουμε να αναπτύξουμε το δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η λογική αυτή θα περιστείλει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά 4,7% την πρώτη πενταετία. Επιπλέον, η συγκρότηση των δικτύων ΠΦΥ και ο ορθολογικός σχεδιασμός σε επίπεδο υλικών και τεχνολογικών πόρων αναμένεται να αποφέρει εξοικονομήσεις ύψους 25-30 εκατ. ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ.
Τα παραπάνω όπως είπαμε, περιλαμβάνονται στο νέο πόρισμα για την Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας – το τρίτο κατά σειρά- που κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ.Δημήτρης Κοντός, ενώπιον του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη και των υγειονομικών φορέων με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει για την επόμενη ημέρα της ΠΦΥ.

«Εγκέφαλος» του πορίσματος των 68 σελίδων που αφορά στα 4 Βήματα για την μεταρρύθμιση είναι ο καθηγητής του τομέα Οικονομικών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννης Κυριόπουλος.
Η ενοποίηση και αναδιάρθρωση των δομών υγείας- και συγκεκριμένα των 550 σημείων- η εισαγωγή της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι κλειστοί σφαιρικοί προυπολογισμοί ανά περιφερειακή ενότητα η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των μονάδων παροχής ΠΦΥ και θα ενσωματώνει τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία του ΕΣΥ, τους αγροτικούς γιατρούς και τους συμβεβλημένους παρόχους ΠΦΥ, και θα λειτουργεί υπό έναν προϋπολογισμό και ενιαία διοίκηση, βρίσκονται στην «καρδιά» της φιλοσοφίας του πορίσματος.
Αναφορικά με την χρηματοδότηση, το πόρισμα προτείνει σειρά μέτρων, μόνιμου χαρακτήρα ή βραχυπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, όπως:

– – ο κοινωνικός ασφαλιστικός φόρος (τμήμα του ΦΠΑ)

– – το ειδικό τέλος σε καταναλωτικά αγαθά με αποδεδειγμένη αρνητική επίδραση στην υγεία του πληθυσμού (καπνός, οινοπνευματώδη ποτά κλπ)

– – η επανεξέταση της συμβολής του προϋπολογισμού

– – η αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών και

– – η ποσοστιαία συνεισφορά μέρους των επιδοτήσεων των αγροτών, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου € 2,2 δις, με παράλληλη και σταδιακή απομείωση του ποσοστού συνασφάλισής τους, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό και δημιουργεί εμπόδια στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας.

Το πόρισμα επίσης, κάνει αναφορά για τον ρόλο του ΕΟΠΥΥ στην νέα εποχή της ΠΦΥ εάν δηλαδή θα πρέπει να είναι αγοραστής ή πάροχος, ενώ η ανάληψη από τον ΕΟΠΥΥ της διοίκησης, του προϋπολογισμού, του συντονισμού και του ελέγχου των δράσεων της ΠΦΥ θα γίνει μέσω δύο Γενικών Διευθύνσεων: (α) της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υγείας και (β) της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς Υγείας. Στόχος της διπλής αυτής ιδιότητας του ΕΟΠΥΥ είναι αφ’ ενός η εισαγωγή συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά και τον έλεγχο των μονοπωλιακών τάσεων από μέρους των παρόχων του ιδιωτικού τομέα και αφ’ ετέρου η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος, ο καλύτερος έλεγχος δαπανών αλλά και η διασφάλιση ενός στοιχειώδους πακέτου παροχών στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Το πόρισμα του ΕΟΠΥΥ προτείνει ακόμη:

Ένα Δίκτυο ΠΦΥ ανά Καλλικρατικό Δήμο: και

Ένα Νομαρχιακό Δίκτυο ΠΦΥ ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η ενοποίηση και λειτουργία της ΠΦΥ σε ένα οργανωτικό σχήμα και έναν προϋπολογισμό υπό τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το πόρισμα, βασίζεται στην ανακατανομή των πόρων με βάση το συνολικό προϋπολογισμό, ο οποίος περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό ΠΦΥ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ (Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων), ποσό που υπερβαίνει το 1,5 δις € (15% της συνολικής δημόσιας δαπάνης). Επίσης, εντοπίζονται περιθώρια οικονομιών κλίμακας στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου