Το clawback, το κλιμακωτό rebate και οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες στο πολυνομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών

Το clawback, το κλιμακωτό rebate και οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες στο πολυνομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών

Την επιβολή του μέτρου του clawback (μηχανισμός αυτόματης επιστροφής όταν διαπιστώνεται υπέρβαση της δαπάνης) στις Ιδιωτικές Κλινικές και τα Διαγνωστικά Κέντρα προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε τη Δευτέρα, στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο, η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Οργανισμού.
Το ποσό που υπερβαίνεται αναζητείται από τους παραπάνω παρόχους υπηρεσιών υγείας. Το clawback υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας μέσα σε έναν μήνα από την πιστοποίησή του, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι του ΕΟΠΥΥ.
Σε αντίθετη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της σύμβασης του συμβεβλημένου παρόχου με τον Οργανισμό.

Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή του προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

 

Παράλληλα, καθιερώνεται κλιμακωτό rebate (επιστροφή χρημάτων – «έκπτωση») στους παραπάνω παρόχους.

 

Σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτικών κλινικών

 

Επίσης, με κοινές αποφάσεις των υπουργών Υγείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτικών μονάδων υγείας, καθώς και ο έλεγχος των παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών. Το σύνολο των δαπανών βαρύνει τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου