Το Σουηδικό μοντέλο υγείας με έμφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η υιοθέτησή του από την Ελλάδα

Το Σουηδικό μοντέλο ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο «καλών πρακτικών» για τις αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας και στην χώρα μας.
Όμως, για να τελεσφορήσουν οι όποιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ελλάδα, αυτό που απαιτείται είναι η η διαχρονική πολιτική στήριξη.
Την διαπίστωση αυτή, κατέθεσαν οι κυρίες Λυδία Αικατερίνη Παπαδογιαννάκη και Βίκυ Παπανικολάου – απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας και του τομέα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΔΥ αντίστοιχα, σε σχετική μελέτη που παρουσίασαν, κατά την διάρκεια του πρόσφατου 10ου συνεδρίου της ΕΣΔΥ.
 
Στο σύστημα υγείας της Σουηδίας, όπως επεσήμαναν, η κεντρική και κυρίως η τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι επιφορτισμένες με την οικονομική διαχείρiση παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος υγειονιμικής φορντίδας καθώς και με την συστηματική προώθηση και βελτίωσης της ήδη υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η Ελλάδα αντίθετα, παρουσιάζει τα εξής αρνητικά στοιχεία, σύμφωνα με την μελέτη: 
 
– έλλειψη συστηματικότητας στην υλοποίηση των υγειονομικών μεταρρυθμιστικών σχεδιασμών
 
– Αδυναμία εξασφάλισης των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τέλος,
 
– δεν δίνει κίνητρα, στον υγιή ανταγωνισμό των υπηρεσιών.
 
Επομένως, η πορεία των μεταρρυθμίσεων, αλλά και η υιοθέτηση του Σουηδικού μοντέλου, επαφίεται σε μεγάλο βαθμό από το τι χειρισμούς θα πράξει το πολιτικό σύστημα και ειδικότερα η εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
 
 
Πηγή: http://www.onmed.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου