"Το Ποτάμι": Σταδιακή μείωση των εισφορών για περίθαλψη

IATRONET. Στόχος του κόμματος είναι σε τέσσερα χρόνια, το ΕΣΥ να μπορεί να χρηματοδοτείται από την γενική φορολογία, με ανάλογη μείωση εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων.
Σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εσιφορών Υγείας και καθολική κάλυψη του πληθυσμού από το σύστημα Υγείας, προτείνει στις προγραμματικές του θέσεις “Το Ποτάμι”.
 
Στα προεκλογικά κείμενα του κόμματος αναφέρονταιγια την περίθαλψη τα εξής:
 
Η κύρια πρότασή μας αφορά στην καθιέρωση Εθνικής Ασφάλισης Υγείας, με καθολική κάλυψη για το βασικό «πακέτο» υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.
 
Στόχος μας είναι σε τέσσερα χρόνια, το ΕΣΥ να μπορεί να χρηματοδοτείται από την γενική φορολογία με ανάλογη μείωση εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων και να μπορεί να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στους μόνιμους κατοίκους της χώρας και σε όλους τους άλλους για επείγοντα περιστατικά.

Για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η πρόσβαση στο βασικό πακέτο υπηρεσιών Υγείας θα είναι από την πρώτη στιγμή δωρεάν.
 
Προτείνουμε την καθιέρωση θεσμικού ορίου για τη συνολική και τη δημόσια δαπάνη Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ.
 
Ο στόχος μας είναι ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η Πρωτοβάθμια φροντίδα θα διασυνδέεται με την νοσοκομειακή, με σύστημα παραπομπής από την πρώτη στη δεύτερη και ειδική θεσμοθέτηση της Επείγουσας Φροντίδας.
 
Κάρτα
 
Η συναλλαγή του πολίτη με τις δομές της Υγείας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής κάρτας.
 
Ο πολίτης χρεώνεται μόνο για το μέρος των υπηρεσιών που θα επιλέξει εκτός του βασικού πακέτου και η χρέωση θα αντιμετωπίζεται με βάση το εισόδημά του, με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
Χάρτης
 
Επείγει ο σχεδιασμός του «νοσοκομειακού χάρτη της χώρας» για τα ερχόμενα 20 χρόνια. Είναι παράλογο να έχουμε 2.000 κλινικές σε σχεδόν 130 νοσοκομεία. 
Εξίσου παράλογο είναι να υπάρχουν τρία και τέσσερα μικρά νοσοκομεία σ’ ένα νομό, αλλά το 80% των περιστατικών να φεύγει και να πηγαίνει σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία άλλων περιοχών.
Να συγχωνευτούν, όπου είναι δυνατόν, οι διασκορπισμένες δομές Υγείας προς δημιουργία λιγότερων, ισχυρότερων και αυτόνομων δομών που να μπορούν να διαχειρίζονται πλήρως τον ασθενή και να περιοριστούν δραστικά οι διακομιδές στα κεντρικά νοσοκομεία της χώρας.
 
Στελέχωση
 
Η στελέχωση των νοσοκομείων πρέπει να εστιάζεται στην επιστημονική συγκρότηση των γιατρών και στην επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού.
 
Η επιλογή των διοικητών των νοσοκομείων θα γίνεται μέσω ανοιχτού διαγωνισμού σε συνθήκες πλήρους «κομματικής αχρωματοψίας».
 
Παροχή οικονομικών κινήτρων προκειμένου το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να καλύπτει και τις παραμελημένες περιοχές της χώρας, καθώς και συνεκτίμηση των εποχικών αναγκών.
Σπατάλη
 
Για τον έλεγχο του κόστους απαιτείται διασύνδεση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας φροντίδας με σύστημα παραπομπής και παρακολούθηση αυτού, ώστε να σταματήσουν οι αχρείαστες μαγνητικές τομογραφίες και τα τεστ ΠΑΠ σε άνδρες.
 
Η συνταγογράφηση των φαρμάκων και τα παραπεμπτικά των εξετάσεων πρέπει να ελέγχονται με γνώμονα επιστημονικά κριτήρια, προκειμένου να παταχθεί η διαφθορά. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης καθώς και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ασθενούς.
 
Οι ηλεκτρονικοί, ανοικτοί και απλοποιημένοι διαγωνισμοί για τις προμήθειες των υλικών στο χώρο της Υγείας, καθώς και η θέσπιση αυστηρών πρωτοκόλλων ποιότητας από ανεξάρτητο φορέα, θα διασφαλίσουν τον εξορθολογισμό των δαπανών, προκειμένου να μην ξαναζήσουμε φαινόμενα αλόγιστης σπατάλης και διαφθοράς.
 
Το υπουργείο Υγείας πρέπει να θεσπίσει πολιτική φαρμάκου με υπεύθυνο ποιότητας τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 
Πρόληψη
 
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης αντανακλούν ήδη στην υγεία των πολιτών και την αύξηση σε κρούσματα ασθενειών όπως οι ψυχικές νόσοι και η παχυσαρκία.
 
Οι ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές για τα επόμενα χρόνια.
 
Επείγει η κατάρτιση έκτακτου Προγράμματος Πρόληψης και Παρέμβασης για την επόμενη τριετία, με προληπτικές εξετάσεις και σχέδιο, ώστε να αντιμετωπιστεί το διογκούμενου «κύμα νοσηρότητας».
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις των κομμάτων ενόψει των εθνικών εκλογών, μπορείτε να αναζητήσετε στο Euro2day.
 
Δ.Κ.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου