Το Πειθαρχικό των γιατρών δεν λειτουργεί -Ολοι ατιμώρητοι, καταγγέλλει ο Συνήγορος του Πολίτη

Δυσλειτουργεί το Κεντρικό Πειθαρχικό των γιατρών -Καταγγελίες δεν εξετάζονται, υΟι υποθέσεις στοιβάζονται, εκκρεμούν και στο τέλος παραγράφονται. Ετσι σκιαγραφεί ο Συνήγορος του Πολίτη την κατάσταση στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο των γιατρών του ΕΣΥ, για το οποίο συμπεραίνει ότι υπάρχει γενική δυσλειτουργία. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε την κατάσταση, όταν διερεύνησε καταγγελία σύμφωνα με την οποία δεν είχαν επιβληθεί σε γιατρό του ΕΣΥ πειθαρχικές ποινές ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν η μόνη περίπτωση. Η έρευνα αποκάλυψε ότι εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου περισσότερες από 60 υποθέσεις, από τις οποίες μόνο ελάχιστες έχουν ανατεθεί σε εισηγητές, καθιστώντας την παραγραφή τους την πιο πιθανή εξέλιξη. Επιπλέον, το Κεντρικό Πειθαρχική Συμβούλιο συνεδριάζει σπάνια και η παραγωγικότητα είναι ελάχιστη. 

Οπως διαπιστώθηκε, τα μέλη του ΚΠΣ δεν έχουν αρκετό διαθέσιμο χρόνο για να προσέρχονται στις συνεδριάσεις, επειδή η ενασχόλησή τους µε το συγκεκριμένο όργανο δεν αποτελεί κύριο αντικείμενο της εργασίας τους, αλλά συμπληρωματικό. 

Σύμφωνα με την Αρχή, ανασταλτικοί παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργία του είναι η συχνή εναλλαγή προέδρων λόγω συνταξιοδότησης και η συχνή παραίτηση των εισηγητών που έχουν, ήδη, αναλάβει υποθέσεις.

Με αυτά τα δεδομένα το ΚΠΣ, που είναι το ανώτατο πειθαρχικό όργανο των γιατρών του ΕΣΥ, δεν διασφαλίζονται ούτε η προστασία των ασθενών, ούτε τα βασικά δικαιώματα των γιατρών. Από τον Ιούλιο του 2014 ο Συνήγορος του Πολίτη με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας είχε επισημάνει το πρόβλημα, προτείνοντας και βελτιώσεις. Συγκεκριμένα, ζητούσε: 

1. Άμεση ανάθεση όλων των υποθέσεων σε εισηγητές µε προθεσμία υποβολής της εισήγησης, ώστε να αποφευχθεί πιθανότητα παραγραφής.

2. Αύξηση του ετήσιου αριθμού συνεδριάσεων, ώστε να διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρόνο όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν και να µη συσσωρεύονται.

3. Ρύθμιση, ώστε τα µέλη (όλα ή ορισμένα από αυτά) και οι διοικητικοί υπάλληλοι που στελεχώνουν τη γραμματεία του ΚΠΣ να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

4. Πρόβλεψη ώστε να μην ορίζεται πρόεδρος του ΚΠΣ πρόσωπο, του οποίου η συνταξιοδότηση επέρχεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών.

5. Ρύθμιση για ασυλία στους εισηγητές, ώστε να μην αισθάνονται απειλή ή φόβο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου