Το κάπνισμα επιβαρύνει την οικονομία της χώρας με 3.2 δισ ευρώ ετησίως

Βαρύτατες αποδεικνύεται ότι είναι οι επιπτώσεις του καπνίσματος στην Ελλάδα. Το 17% των θανάτων σε άτομα ηλικίας άνω των 30 οφείλεται στο κάπνισμα. Την ίδια στιγμή, η δαπάνη που «εκλύεται» από τον καπνό των τσιγάρων που καπνίζουν οι Έλληνες αγγίζει ετησίως το ποσό των 3,2 δισ ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, που παρουσιάστηκαν την Πέμπτη στη διάρκεια ημερίδας για τα Οικονομικά του καπνίσματος, το κάπνισμα ευθύνεται για 199.028 εισαγωγές στα Δημόσια Νοσοκομεία, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,9% επί του συνόλου των εισαγωγών. 

Η συνολική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων σε ό,τι αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών – καπνιστών ανέρχεται σε 554 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 10,7% του συνολικού προϋπολογισμού τους. 

Με βάση την αναγωγή αυτών των ποσοστών στο σύνολο της δαπάνης υγείας, όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, το συνολικό άμεσο (ιατρικό) κόστος το οποίο αποδίδεται στο κάπνισμα ανέρχεται σε 1,76 δις ευρώ ετησίως, αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το 7,9% της συνολικής δαπάνης υγείας –κι αυτό, μάλιστα, όπως σημείωσαν με βάση συντηρητική εκτίμηση.

«Αν στους υπολογισμούς αυτούς συμπεριληφθούν και οι έμμεσες δαπάνες, πχ απώλειες παραγωγικότητας λόγω νοσηρότητας και θνησιμότητας, τότε η συνολική δαπάνη για την εθνική οικονομία και την κοινωνική παραγωγή εκτιμάται στα 3,27 δις ευρώ ετησίως ( πρόκειται για το 1,53% του ΑΕΠ, με τιμές βάσης το έτος 2011 και συντηρητικούς υπολογισμούς)» ανέφερε ο κ. Γιάννης Κυριόπουλος, καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΔΥ που παρουσίασε ο κ. Κώστας Αθανασάκης, αύξηση έστω κατά 10% στην τιμή των τσιγάρων θα οδηγούσε σε μείωση της συνολικής κατανάλωσης καπνού στην χώρα μας της τάξεως του 5%, με πλέον ωφελημένους τους νέους ανθρώπους. Σημαντικά οφέλη όμως εκτιμάται ότι προκύπτουν μακροπρόθεσμα τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και την οικονομία, με τον περιορισμό των δαπανών νοσηλείας και φαρμάκων των καπνιστών. 

«Στην Ελλάδα το κάπνισμα αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για την υγεία του πληθυσμού» ανέφερε ο κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, αναπληρωτής καθηγητής Σχολής Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Harvard και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, εξηγώντας ότι το τίμημα του καπνίσματος είναι βαρύ τόσο από πλευράς θνησιμότητας (17% των συνολικών θανάτων στις ηλικίες άνω των 30 ετών οφείλεται στο κάπνισμα), όσο και από πλευράς νοσηρότητας. 

«Σωτήρια» για τους καπνιστές η αύξηση της τιμής του πακέτου 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, υπολογίζεται ότι μια αύξηση της τάξεως του 10% στην τιμή των τσιγάρων θα επιφέρει μείωση στην κατανάλωση κατά 3,7%. 

Χαρακτηριστικά, με βάση εκτιμήσεις επιστημονικής ομάδας, απαρτιζόμενης από ερευνητές του Πανεπιστημίου Harvard, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, του Πανεπιστημίου του Chicago, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, μια επιπλέον αύξηση της τάξεως των 2 ευρώ ανά πακέτο προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε μειωμένη κατανάλωση κατά 20% και πρόσθετα κρατικά έσοδα ύψους 1,2 δις ευρώ. Παράλληλα, 330.000 ενήλικες θα κόψουν το κάπνισμα, 125.00 νέοι θα αποτραπούν από το να το ξεκινήσουν, ενώ θα αποφευχθούν 192.000 πρόωροι θάνατοι από ασθένειες σχετιζόμενες με το κάπνισμα.

Όπως δήλωσε ο κ. Μπεχράκης: «Βάσει αυτών των στοιχείων, είναι προφανές πως η παρέμβαση της πολιτείας και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθίσταται επιβεβλημένη» ενώ κλείνοντας τη συζήτηση τόνισε ότι «μια σωστή φορολογική στρατηγική θα μπορούσε να μετατρέψει το κάπνισμα σε κύριο μοχλό επίλυσης του οικονομικού προβλήματος του ΕΟΠΥΥ». ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου