Το γαλλικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών Υγείας, που προτείνει η task force

C9FFB3F426BEF10BBEEB28B1A5F94CB8Στο «μικροσκόπιο» της Task Force βρίσκεται το ελληνικό σύστημα παροχών υγείας και οι πηγές χρηματοδότησής του. Η Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνει στην Ελληνική πλευρά σχέδιο διασύνδεσης της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς με το σύστημα παροχών υγείας, μέσω ενός σχήματος συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία.

Ουσιαστικά πρόκειται για το «γαλλικό μοντέλο» σύμφωνα με το οποίο η ευθύνη  παροχής υπηρεσιών υγείας παραμένει στο κράτος, αλλά καθορίζει διαφορετικά ποσά απαλλαγών και ποσοστά συνασφάλιση για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τις νοσοκομειακές υπηρεσίες, τα φάρμακα και τα λοιπά ιατρικά είδη.

Οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε δραστική μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών για τις υπηρεσίες υγείας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αξιοποιώντας την εξειδίκευση της ασφαλιστικής αγοράς στον διακανονισμό των ζημιών, με τη δημιουργία κοινού μηχανισμού «εκκαθάρισης απαιτήσεων» από τον ΕΟΠΥΥ και την ασφαλιστική αγορά.

http://www.healthview.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου