Τι αποκάλυψε ο Χ. Σταϊκούρας για τις νέες μειώσεις των δαπανών στην υγεία και για τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ

Τι αποκάλυψε ο Χ.  Σταϊκούρας για τις νέες μειώσεις των δαπανών στην υγεία και για τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας για τις νέες μειώσεις που προβλέπονται στις δαπάνες για την υγεία το 2013 και τα επόμενα χρόνια, ενώ περιέγραψε ακριβώς τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ, τα οποία καθιστούν τον Οργανισμό δυσλειτουργικό.
Τα στοιχεία για τον προυπολογισμό του υπουργείου Υγείας και για τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ, έδωσε στην ομιλία του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Χ. Σταϊκούρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο των Financial Times.
Αναλυτικά για τον προυπολογισμό του υπουργείου Υγείας, ο κ. Χ. Σταϊκούρας ανέφερε ακριβώς τα εξής:

«Οι επιχορηγήσεις του Κράτους προς τα Νοσοκομεία της χώρας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 1,34 δισ. ευρώ το 2013, από 1,6 δισ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 16% την τελευταία τριετία.
Προβλέπεται δε να διαμορφωθεί κάτω από το 1 δισ. ευρώ το 2015.
Ενώ το μισθολογικό κόστος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 2,22 δισ. ευρώ το 2013, από 2,73 δισ. ευρώ το 2011, μειωμένο κατά 19% την τελευταία τριετία.
Προβλέπεται δε να διαμορφωθεί στα 2,16 δισ. ευρώ το 2015, ελαφρώς μειωμένο από εφέτος.
Ενώ τέλος, η φαρμακευτική δαπάνη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 2,38 δισ. ευρώ το 2013, από 3,9 περίπου δισ. ευρώ το 2011, μειωμένη κατά περίπου 28% την τελευταία τριετία.
Προβλέπεται δε να διαμορφωθεί στο 1,9 δισ. ευρώ το 2015.
Ειδικότερα, το 2012 η φαρμακευτική δαπάνη παρουσίασε σημαντική μείωση, περίπου 1 δισ. ευρώ, και ανήλθε στα 2,85 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο που είχε τεθεί.
Σημαντικό μέρος του Προϋπολογισμού αποτελεί ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός.
Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και τα Νοσοκομεία.
Σε ότι αφορά τα Νοσοκομεία, και το έτος 2012, τα έσοδα υστέρησαν σημαντικά έναντι των στόχων εξαιτίας των εξαιρετικά χαμηλών μεταβιβάσεων από το ασφαλιστικό σύστημα (μόλις 111 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για 995 εκατ. ευρώ).
Βέβαια, και οι δαπάνες των νοσοκομείων έχουν περιοριστεί σημαντικά ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η λειτουργία κεντρικού συστήματος προμηθειών, ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης (νέα τιμολογιακή πολιτική και ασφαλιστική τιμή στα φάρμακα) και η μείωση της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού.
Όμως, εξαιτίας της μεγάλης υστέρησης των εσόδων, το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν ισοσκελισμένο για το 2012, αλλά ελλειμματικό, περίπου 420 εκατ. ευρώ.
Για το λόγο αυτό, αλλά και προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα ώστε να επιτευχθεί η οικονομική εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος και του συστήματος υγείας, έχει συσταθεί, και λειτουργεί, ομάδα εργασίας, συνεπικουρούμενη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με αποκλειστικό σκοπό την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού.
Η ομάδα αυτή σε τριμηνιαία βάση συγκεντρώνει τα οικονομικά στοιχεία και ελέγχει την ύπαρξη τυχόν αποκλίσεων σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί προκειμένου έγκαιρα να γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις».

 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

 

Σχετικά με τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας, ανέφερε τα εξής:
«Αν και η σύστασή του, μέσω της ενοποίησης των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, αποτέλεσε ένα σημαντικό θετικό βήμα στον τομέα της υγείας, 1,5 έτος μετά την έναρξη λειτουργίας του, σημαντικά, κυρίως δομικά, προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται.
Προβλήματα, όπως είναι:
• Η υστέρηση που παρουσιάζεται στο σκέλος των εσόδων και οφείλεται, τόσο στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας με άμεσο συνεπακόλουθο την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όσο και στην ελλιπή και διευρυνόμενη απόδοση των προβλεπόμενων πόρων από τους συγχωνευόμενους φορείς.
• Η μη ολοκλήρωση του νέου οργανογράμματος του φορέα, η οποία θα οδηγούσε σε ουσιαστική και πλήρη ενοποίηση των ενταχθέντων ταμείων με την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και όλων των υποδομών που διαθέτει, αλλά και με την ενίσχυση του ελεγκτικού του ρόλου.
• Η απουσία διαπραγματευτικής δύναμης του Οργανισμού με την απουσία μηχανισμού είσπραξης νοσηλίων.
• Η αδυναμία του φορέα για αγορά ή και παραγωγή υπηρεσιών υγείας.
• Η ανυπαρξία Ιατρικού Ελεγκτικού μηχανισμού, ο οποίος με τεχνικές και εργαλεία «οργανωμένης φροντίδας» θα οδηγούσε σε περαιτέρω συγκράτηση και εξορθολογισμό των δαπανών».

Στο ίδιο συνέδριο ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος αναφέρθηε γενικώς στο χώρο της υγείας και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων που προωθεί η κυβέρνηση.

 

Δείτε εδώ τις ομιλίες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χ. Σταικούρα και του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου