Τα 4 κεφάλαια του νομοσχεδίου για τον ΕΟΠΥΥ

Το ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα αντικαταστήσει τον ΕΟΠΥΥ, η μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε αγοραστή και μόνο, η μετάβαση των Κέντρων Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες και τα διαδικαστικά θέματα των ριζικών αυτών αλλαγών είναι τα 4 βασικά κεφάλαια του νομοσχεδίου για τον ΕΟΠΥΥ που κατατίθεται την Παρασκευή στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.


Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθολικής πρόσβασης, στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται καθ όλη τη διάρκεια του 24ωρου όλοι οι ασφαλισμένοι. Το σύστημα αυτό θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και όχι δευτεροβάθμιας φροντίδας.

Το δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου καλύπτει τις διαδικασίες μετατροπής του ΕΟΠΥΥ από πάροχο υπηρεσιών υγείας σε αγοραστή . Δηλαδή, ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει οικονομικά τις υπηρεσίες υγείας που θα αγοράζει από τους παρόχους υγείας, δηλαδή τους γιατρούς, τα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές.

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στις διαδικασίες μετάβασης των Κέντρων Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν σήμερα ως αποκεντρωμένες διευθύνσεις των νοσοκομείων και ελέγχονται από το διοικητή του νοσοκομείου στο οποίο ανήκουν.

Στις ΥΠΕ μεταφέρονται και τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να οργανωθεί το δίκτυο παροχής εξωνοσοκομειακής φροντίδας , στο οποίο θα μετέχουν τα Κέντρα Υγείας, τα πολυιατρεία και εργαστήρια ΕΟΠΥΥ και τα αστικά Κέντρα Υγείας .

Στο τέταρτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 8.000 γιατροί και εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ θα μπουν σε διαδικασία κινητικότητας, οι διαδικασίες της οποίας ξεκινούν στις 15 Ιανουαρίου.

Οι γιατροί ΕΟΠΥΥ που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στις ΥΠΕ θα απασχοληθούν με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο βαθμός εισαγωγής τους στο σύστημα θα είναι «γιατροί ΕΣΥ-ΠΕ». Στη συνέχεια θα αξιολογούνται από τα συμβούλια κρίσης για την εξέλιξη τους.

Πηγή: onmed.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου