Τα πέντε σηµεία "κλειδιά" για τον ΕΟΠΥΥ – ΛΥΣΣΑΛΕΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

χρεοςΠοιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στο σχέδιο της Task Force και της «επιτροπής Σουλιώτη» 
 
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΝΕΓΚΗ 

 

enegis@yahoo.cοm

 

 

Πέντε σηµεία-«κλειδιά» υπάρχουν στις κυοφορούµενες αλλαγές στο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του ΕΟΠΥΥ. Ο δηµόσιος διάλογος µε κόµµατα Και φορείς ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα και θα ολοκληρωθεί εντός του Νοεµβρίου, ώστε οι τελικές αποφάσεις και η υλοποίηση τους να ξεκινήσουνµε το νέο έτος.
Ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δηµοσιοποίησε αυτή την εβδοµάδα και τις προτάσεις της επιτροπής, που είχε συστήσει ο προκάτοχος του και το έργο της στηρίζεται από την Task Force. Πρόεδρος της είναι ο Παύλος Θεοδωράκης, ψυχίατρος, ο οποίος ήταν επικεφαλής της γραµµατείας της επιτροπής σοφών επί Ανδρ.Λοβέρδου και πρόσφατα είχε αναλάβει για µικρό χρονικό διάστηµα το γραφείο της Φ. Σκοπούλη.
Η δηµοσιοποίηση των προτάσεων οδήγησε σε σφοδρή αντίδραση των ιατρικών φορέων (ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΝΙ-ΕΟΠΥΎ κ.ά.). Αιτία το γεγονός ότι εν ολίγοις αποκλείει τους ιδιώτες γιατρούς και προτείνει ένα «κλειστό» δηµόσιο σύστηµα.
Ας δούµε, όµως, τι περιλαµβάνει το σχέδιο, ποια είναι τα επίµαχα σηµεία και κυρίως ποιες είναι οι διαφορές µε τις αντίστοιχες προτάσεις της επιτροπής Σουλιώτη, που ανακοινώθηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα: 
  1. Οικογενειακός γιατρός. Η «επιτροπή  της Task Force» προτείνει το περίφηµα gatekeeping. Αυτό πέριλαµβάνει την «υποχρεωτική παραποµπή: σε εξειδικευµένη φροντίδα»,, δηλαδή σε ειδικούς ιατρούς, ενώ η «επιτροπή Σουλιώτη» αναφέρεται σε θεσµό που αρχικά εφαρµόζεται «ως δικαίωµα και όχι ως υποχρέωση», χωρίς περαιτέρω αποκλεισµούς.
  2. Ιδιώτες γιατροί. Απουσιάζει πλήρως από την «επιτροπή της Task Force» οποιαδήποτε αναφορά στους ιδιώτες ιατρούς, οι οποίοι, σηµειωτέον, σήµερα καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης. Σύµφωνα µε την πρόταση της Task Force, ο ΕΟΠΥΥ συνάπτει συµβάσεις µε τις ΥΠE για τους δηµόσιους παρόχους ΠΦΥ. Αντίθετα, η «επιτροπή Σουλιώτη» προβλέπει τη δυνατότητα συνεργασίας και ιδιωτών ιατρών (συστήνοντας το group practice) τόσο µε τον ΕΟΠΥΥ (συµβαίνει ήδη σήµερα) όσο και µε τις δηµόσιες δοµές σε περιπτώσεις ελλείψεων (π.χ. άγονες περιοχές).
  3. Εργασιακές σχέσεις γιατρών. Ενώ η «επιτροπή Σουλιώτη» προτείνει πλήρη απασχόληση, αφήνοντας ανοικτό το θέµα της αποκλειστικότητας για τους ιατρούς της ΠΦΥ, η «επιτροπή της Task Force» είναι κάθετη, .προτείνοντας πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Όπως γίνεται αντιληπτό, το θέµα αυτό αναµένεται να αποτελέσει σηµείο τριβής.

Πάντως, η «επιτροπή Σουλιώτη» εισηγείται, σε περίπτωση που επιλεγεί η µη αποκλειστική απασχόληση, «οι ιατροί που θα παρέχουν υπηρεσίες µε πάγια αντιµισθία στο νέο δηµόσιο σύστηµα ΠΦΥ, να µην µπορούν παράλληλα να συµβάλλονται µε αυτό για την άσκηση ιδιωτικού έργου», όπως δηλαδή συµβαίνει σήµερα για τους ιατρούς των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ-

Στο ίδιο πνεύµα, η «επιτροπή της Task Force», η οποία βέβαια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης, αναφέρεται στην «αξιοποίηση των προοπτικών για κινητικότητα», ενώ η «επιτροπή Σουλιώτη» δηλώνει ρητά ότι «το εν λόγω σχέδιο παρέµβασης για ένα ενιαίο, δηµόσιο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας προτείνεται να υλοποιηθεί σταδιακά, µε τις δοµές, το ανθρώπινο δυναµικό και τον εξοπλισµό σε πλήρη λειτουργία»;
4. Χρηµατοδότηση. Η «επιτροπή Σουλιώτη» θέτει ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός συστήµατος Μπορούν ο Αδωνις Γεωργιάδης και η κυβέρνηση να αγνοήσουν τις εισηγήσεις της Task Force; Γιατί ήδη έχουν λάβει αµοιβή ίο εκατ. ευρω, που αφορά και την υλοποίηση… ΠΦΥ τη δέσµευση του 15% της δηµόσιας δαπάνης για την υγεία (περίπου 1,5 δισ. ευρώ), ενώ η «επιτροπή της Task Force» «υπακούει» στους οικονοµικούς περιορισµούς και προτείνει πειθαρχία στους προϋπολογισµούς που έχουν τεθεί το 2013, µε συγκεκριµένη µισθολογική κλίµακα «για τους οικογενειακούς ιατρούς (από 1.000 έως l.300 ευρώ). Μάλιστα, µε τη µεταφορά 2.246 ειδικών ιατρών στα νοσοκοµεία που προτείνει η Task Force, η πειθαρχία αυτή εξασφαλίζεται µάλλον µε τη µετακύλιση των αντίστοιχων πόρων στα νοσοκοµεία.
5. Σηµαντικές διαφορές προκύπτουν και σε θεµελιώδη θέµατα, όπως π.χ. το ότι η «επιτροπή της Task Force» προτείνει την αναζήτηση υπηρεσιών ειδικών ιατρών στα νοσοκοµεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «οι ιατροί των ειδικοτήτων αλλεργιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία, ενδοκρινολογία, 
ορθοπαιδική, ουρολογία, πλαστική χειρουργική, πνευµονολογία, ρευµατολογία, δερµατολογία, Ω.Ρ.Λ., οφθαλµολογία κ.λπ. προτείνεται να µετακινηθούν στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ». Ano την άλλη, η «επιτροπή Σουλιώτη» θέτει ως βασικό στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή συγκράτηση των πολιτών σε εξωνοσοκοµειακό επίπεδο, ιδιαίτερα µάλιστα στη διαχείριση των χρονίως πασχόντων, όπου απαιτείται συστηµατική παρακολούθηση από «οµάδα υγείας» (οικογενειακός ιατρός, ιατροί ειδικοτήτων και άλλοι επαγγελµατίες υγείας).
Πάντως, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε στην πρόταση της Task Force και κάτι µοναδικό: Κατάφερε να ενώσει όλους τους συνδικαλιστές γιατρούς, που µέχρι πρότινος «τρώγονταν» για το ποιος θα εκπροσωπήσει καλύτερα τους γιατρούς. Αναρωτιόµαστε  τέλος το εξής: Μπορεί ο Άδωνις  Γεωργιάδης και η κυβέρνηση να  αγνοήσουν τις εισηγήσεις της Task  Force; Γιατί ήδη έχουν λάβει αµοιβή 10 εκατ. ευρώ, που αφορά και την  υλοποίηση… 
Διάτρητη η ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
 
Ουρολόγος γράφει συνταγή κυτταρολογικής εξέτασης σε γυναίκα (!) και το σύστηµα τη δέχεται, όπως δέχεται και συνταγή γυναικολόγου σε άντρα (!) για υπερηγοχράφηµα µήτρας! Τα σχόλια για την αξιοπιστία του συστήµατος περιττεύουν… 
 
ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΑ ασφαλείας συνεχίζει να παρουσιάζει το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράψησης εξετάσεων και φαρµάκων. Ο «E» αποκαλύπτει σήµερα πραγµατικά παραδείγµατα, µε γυναικολόγους να γράφουν εξετάσεις για προστάτη και σκευάσµατα πρόκλησης ωορρηξίας σε άνδρες!
Ειδικότερα, σήµερα, δηµοσιοποιοΰµε τέσσερις ξεχωριστές συνταγές, που εκδόθηκαν κανονικά από το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οι οποίες αν το σύστηµα είχε ορθές προδιαγραφές θα έπρεπε να απορριφθούν. Ας δούµε τα τραγελαφικά πραγµατικά περιστατικά:
Στις 25.9.2013, συνταγογραψείται η συνταγή µε αριθµό 13092579…, που αφορά ασθενή άνδρα, ασφαλισµένο του ΟΑΕΕ. Η συνταγή υπογράφεται από γυναικολόγο και αφορά τη γνωστή σε όλους µας εξέταση για το προστατικό αντιγόνο PSA.
Η εξέταση αυτή διενεργείται για τη διερεύνηση πιθανού προβλήµατος κακοήθειας στον προστάτη.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα έπρεπε να έχει απορρίψει τη συνταγή. Όµως, εκτελέστηκε κανονικά!
¦ Την ίδια ηµέρα, άλλος γυναικολόγος συνταγογραψεί σε άνδρα ασθενή, ασφαλισµένο επίσης του ΟΑΕΕ, τη συνταγή µε αριθµό 13092540… Ο γιατρός χορηγεί το σκεύασµα Clomiphene Citrate, το οποίο αφορά την πρόκληση ωορρηξίας σε γυναίκες, οι οποίες υποβάλλονται σε θεραπεία εξωσωµατικής γονιµοποίησης! To σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα έπρεπε να κόψει τη συνταγή, αλλά και αυτή καταχωρήθηκε χωρίς πρόβληµα.
Την επόµενη ηµέρα, συνταγογραψείται η συνταγή µε αριθµό 13092676…, που αφορά γυναίκα ασθενή, ασφαλισµένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η συνταγή καταχωρείται ano ουρολόγο και αφορά κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσµατος.
Πρόκειται για γνωστό σε όλους µας τεστ Παπανικολάου, το οποίο συνταγογραψείται µόνο από γυναικολόγο, µε σκοπό την πρώιµη ανίχνευση κακοήθειας του τραχήλου της µήτρας. Η συνταγή καταχωρήθηκε κανονικά, αν και θα έπρεπε να κοπεί…
Την ίδια µέρα, µία ουρολόγος καταχωρεί τη συνταγή µε αριθµό 13092647…, που αφορά γυναίκα ασθενή, ασφαλισµένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η συνταγή περιλαµβάνει το φάρµακο φιναστερίδη, το οποίο έχει ένδειξη για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. ∆ηλαδή; µία πάθηση αµιγώς ανδρική. Εκτός και αν πρόκειται για µια γυναίκα . που είναι φυλακισµένη σε ανδρικό σώµα…
Τα πλήρη στοιχεία των συνταγών είναι στη διάθεσή µας. Οι περιπτώσεις αυτές καταδεικνύουν µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο ότι το πολυδιαφηµισµένο σύστηµα της Η∆ΙΚΑ παραµένει ουσιαστικά σύστηµα ηλεκτρονικής καταγραφής συνταγών και έχει τόσο µεγάλα κενά στον σχεδιασµό του, που έµπειροι γνώστες πληροφορικής υγείας κάνουν λόγο για «ελβετικό τυρί»!
To σύστηµα αντιµετωπίζει πλέον και σοβαρά λειτουργικά θέµατα. Την Τετάρτη, κατέρρευσε για πολλές ώρες και οι χρήστες (γιατροί και φαρµακοποιοί) ενηµερώθηκαν να εκτελούν χειρόγραφες συνταγές µέχρι νεωτέρας. Όπως έχουµε επισηµάνει εδώ και µήνες, το σύστηµα έχει άµεση ανάγκη επενδύσεων σε εξοπλισµό για να αντέξει τον όγκο των χρηστών και των δεδοµένων.
» Σαν να µην έφθαναν όλα αυτά, το υπουργείο Υγείας προωθεί περαιτέρω επέκταση του συστήµατος.
Πρόσφατα, ανακοινώθηκε ότι θα ενσωµατωθούν στο σύστηµα σταδιακά 19 θεραπευτικά πρωτόκολλα – µέτρο που περιλαµβάνεται στο µνηµόνιο. Να δούµε αν θα το πληρώσουµε, που χτίζουµε παλάτια στην άµµο…

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου