Τα βαρίδια του ΕΟΠΥΥ

Τα «κόλπα» του ΙΚΑ, τα ενοίκια, η συντήρηση κτιρίων και οι εισφορές που δεν δίδονται

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που αποτελούν περιουσία του ΕΟΠΥΥ και κατ’ επέκταση των ελλήνων φορολογουμένων, πετιούνται από το παράθυρο με κύρια ευθύνη των αρμοδίων τεχνικών υπηρεσιών του ΙΚΑ και βεβαίως όλων των κυβερνήσεων της τελευταίας εικοσαετίας. Τη στιγμή που περικόπτονται παροχές …
Τα βαρίδια

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου