Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

εοπυυΣύσταση Επιτροπής

Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, γνωμοδοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω.

 

 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου