Σύνδεσμος Διαγν. Κέντρων: Κατάργηση των αδειών σκοπιμότηταςΟΝΜΕD. Η κατάργηση των αδειών σκοπιμότητας, είναι η πάγια θέση του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη για τη νέα νομοθεσία περί της έκδοσης αδειών σκοπιμότητας.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, με ανακοίνωσή του διευκρινίζει τα εξής:


1. Η θέση του Συνδέσμου μας είναι σαφής και διαχρονική. Κατάργηση των αδειών σκοπιμότητας. Ο έλεγχος των δαπανών ελέγχεται μόνο μέσα από κλειστούς προϋπολογισμούς ανά υγειονομική περιφέρεια και ανά παροχή υπηρεσίας.

2. Από την στιγμή που το Υπουργείο εμμένει στην έκδοση της άδειας σκοπιμότητας δεν μπορεί να καταργεί το μοναδικό αντικειμενικό προ-απαιτούμενο που είναι τα «πληθυσμιακά κριτήρια» και να θεσμοθετεί μόνο υποκειμενικά. Η απαίτηση αυτή θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην άσκηση των καθηκόντων των μελών της επιτροπής, γκρίνια και καχυποψία ανάμεσα στους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

3. Ο Σύνδεσμός μας ουδέποτε στο παρελθόν είχε στοιχεία για μεμπτή συμπεριφορά των καθηγητών προέδρων της Εννεαμελούς Επιτροπής για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι οποίοι άλλωστε είναι γνωστοί για το ήθος τους και την ακεραιότητά τους.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου