Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς από τον ΕΟΠΥΥ .

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL83KKy9qSr0v

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου