Σύναψη συμβάσεων για την έναρξη της διαδικασίας οικονομικού και κλινικού ελέγχου στον ΕΟΠΥΥ

 

pastedGraphic.png

Θέμα: Σύναψη συμβάσεων για την έναρξη της διαδικασίας οικονομικού και κλινικού ελέγχου

Σε συνέχεια της από 12.1.2013 ανακοίνωσης του Προέδρου του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ, καλείστε να ολοκληρώσετε άμεσα τη σύναψη των συμβάσεων για την ανάθεση του οικονομικού – κλινικού ελέγχου στις εγκεκριμένες από την Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής του ΕΟΠΥΥ Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες, προκειμένου να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η ελεγκτική διαδικασία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι και 31.12.2013.

Η παράταση αυτής της εκκρεμότητας αποτελεί εμπόδιο για τη συνέχιση της πληρωμής των απαιτήσεών σας από τον ΕΟΠΥΥ, καθότι ο έλεγχος σκοπεύει στην επίσπευση της πληρωμής των οφειλών και τον εξορθολογισμό  των δαπανών προς όφελος των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας και του Οργανισμού, πριν επιβληθούν τα λοιπά μέτρα τήρησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου