ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΙΠΑΑ : «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.)»

assets_LARGE_t_420_54371704_type12128
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.)» και έδρα την Αθήνα.
———————————–
Στην Αθήνα σήμερα 4 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Σάββατο, οι υπογράφοντες την παρούσα, αφού συνήλθαμε και συσκεφθήκαμε στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου  2, αποφασίσαμε την ίδρυση του ως άνω Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου, με σκοπό: α) την βελτίωση, προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, συνταξιοδοτικών και γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων  των ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που εργάζονται στο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.), β) την μεταξύ των μελών αλληλεγγύη για την βελτίωση των συνθηκών της εργασίας τους και την καλύτερη παροχή ιατρικής φροντίδας στους πολίτες με σύγχρονα μέσα, εξυπηρετικά των σημερινών αναγκών τους, γ) την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την καλλιέργεια του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος, δ) την έκφραση γνώμης για θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο. Τη συμμετοχή στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση τους καθώς και την υποβολή σχετικών προτάσεων για την επίλυσή τους προς τις αρμόδιες αρχές, ε) την ανάδειξη των προβλημάτων των αναφυομένων κατά τη προσφορά της εργασίας των μελών του Σωματείου και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή τους, στ) την αλληλεγγύη και συνένωση των προσπαθειών του Σωματείου με άλλες εργασιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κατοχύρωση και την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, καθώς και τη συμμετοχή στους αγώνες, όπως ο σκοπός αυτός περιγράφεται ειδικότερα στο καταστατικό.

Για το σκοπό αυτό καταρτίσαμε και συντάξαμε από κοινού όλοι μας το καταστατικό του συνδικαλιστικού αυτού σωματείου,  το οποίο περιλαμβάνει 43 άρθρα και εν συνεχεία εκλέξαμε με μυστική, δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους:
 
1. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ιατρός γενικής ιατρικής, γεννημένη το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Μπότσαρη 47, κάτοχος του υπ΄  αριθμ. ΑΙ 003617 ΑΔΤ.
 
2. ΛΕΩΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, οδοντίατρος – ελεγκτής, γεννημένος το έτος 1956, κάτοικος Κορίνθου, οδός Νοταραίων 9, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΜ 259625 ΑΔΤ.
 
3. ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ιατρός ορθοπεδικός, γεννημένος το έτος 1968, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Κρήτης 15, κάτοχος του  υπ΄ αριθμ. ΑΙ 644182 ΑΔΤ.
 
4. ΚΑΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, παιδίατρος, γεννημένος το έτος 1952, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Δεληγιάννη 73, κάτοχος του  υπ΄  αριθμ.  Χ160912 ΑΔΤ.
 
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ιατρός πνευμονολόγος, γεννημένος το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων 48, κάτοχος του υπ’  αριθμ.     Ξ 395144 ΑΔΤ.
 
6. ΔΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ιατρός μικροβιολόγος, γεννημένη το έτος 1957, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, οδός Μηδείας 11, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΙ692633 ΑΔΤ και
 
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ,  ιατρός ορθοπεδικός, γεννημένος το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά 33, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΙ 129344 ΑΔΤ.
 
Στην ανωτέρω επιτροπή καθώς και στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Γκούβρα (ΑΜ/ΔΣΑ 17839) αναθέτουμε (ενεργώντας ο καθένας χωριστά) την διενέργεια όλων των νομίμων διατυπώσεων και ενεργειών για τη δικαστική αναγνώριση,  και νομιμοποίηση του ως άνω Συνδικαλιστικού Σωματείου και την εγγραφή του στο τηρούμενο βιβλίο του αρμοδίου Δικαστηρίου.
 
Στην ανωτέρω επιτροπή αναθέτουμε επίσης την, μετά τις ανωτέρω διατυπώσεις, σύγκληση γενικής συνελεύσεως των μελών του  Συνδικαλιστικού Σωματείου για την εκλογή τακτικού διοικητικού συμβουλίου.
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται, όπως ακολουθεί:
 
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
1. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ιατρός γενικής ιατρικής, γεννημένη το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Μπότσαρη 47, κάτοχος του υπ΄  αριθμ. ΑΙ 003617 ΑΔΤ.
2. ΛΕΩΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, οδοντίατρος – ελεγκτής, γεννημένος το έτος 1956, κάτοικος Κορίνθου, οδός Νοταραίων 9, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΜ 259625 ΑΔΤ.
3. ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ιατρός ορθοπεδικός, γεννημένος το έτος 1968, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Κρήτης 15, κάτοχος του  υπ΄ αριθμ. ΑΙ 644182 ΑΔΤ.
4. ΚΑΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, παιδίατρος, γεννημένος το έτος 1952, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Δεληγιάννη 73, κάτοχος του  υπ΄  αριθμ.  Χ160912 ΑΔΤ.
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ιατρός πνευμονολόγος, γεννημένος το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων 48, κάτοχος του υπ’  αριθμ.     Ξ 395144 ΑΔΤ.
6. ΔΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ιατρός μικροβιολόγος, γεννημένη το έτος 1957, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, οδός Μηδείας 11, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΙ692633 ΑΔΤ .
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ,  ιατρός ορθοπεδικός, γεννημένος το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά 33, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΙ 129344 ΑΔΤ. 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου