Συνεχίζουμε να παράγουμε μαζικά νέους γιατρούς

Μαζική «παραγωγή» γιατρών παρατηρείται στην Ελλάδα μέχρι και το 2008, λίγο πριν η κρίση χτυπήσει για τα καλά τη χώρα μας. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, αυτή η τάση παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και σήμερα.
Η χώρα μας παραμένει πρώτη μεταξύ των 35 χωρών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στους νέους γιατρούς που βγαίνουν στην αγορά εργασίας.
Το συγκεκριμένο ρεκόρ μάλιστα είναι διπλό, αφού εκτός από την πρωτιά στην αναλογία κατοίκων ανά γιατρό η Ελλάδα έχει και τη μεγαλύτερη αύξηση σε νέους γιατρούς (41%), οι οποίοι απέκτησαν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος την περίοδο 2000-20012.
Αυτός ο ιατρικός «πληθωρισμός» οδηγεί και σε αυξημένη κατανάλωση υπηρεσιών Υγείας. Η Ελλάδα είναι δεύτερη στη λίστα του ΟΟΣΑ σε αριθμό αξονικών τομογραφιών ανά κάτοικο και 7η σε μαγνητικές τομογραφίες. Οι αρνητικές αυτές επιδόσεις σχετίζονται άμεσα με το φαινόμενο της «προκλητής ζήτησης υπηρεσιών», όπως αναφέρεται από τους ειδικούς.
Στη χώρα μας αντιστοιχούν 6,2 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους, αναλογία που είναι διπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των «28» (3,4 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους).
sryhrye
Πίνακας: πηγή: εφημερίδα «Έθνος»
Στην σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνεται ότι σε όλη την Ευρώπη παρατηρήθηκε αύξηση νέων γιατρών από το 2000 και μετά. Από το 2008 και μετά, η αύξηση αυτή εξουδετερώνεται και η τάση σταθεροποιείται.
Στην Ελλάδα παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση γιατρών στα μεγάλα αστικά κέντρα και τεράστιες ελλείψεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Στις μεγάλες πόλεις αναλογούν 8,3 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους και στην περιφέρεια 4,5.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου