Συνεδριάζει η επιτροπή τιμών για 763 νέα γενόσημα στην αγορά

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων προκειμένου να αποφασίσει την κυκλοφορία μερικών ακόμη εκατοντάδων νέων γενοσήμων στην ελληνική αγορά. Ενόψει τη συνεδρίασης ο ΕΟΦ προχώρησε στην τιμολόγηση των νέων γενοσήμων και απέστειλε τις σχετικές τιμές στην Επιτροπή.

Όπως σημειώνεται σε σχετική επιστολή, βάσει της προφορικής εντολής από τον Υπουργό Υγείας,ο ΕΟΦ τιμολόγησε όλα τα γενόσημα φάρμακα που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Υγείας και έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας μέχρι τέλος του 2011. Συνολικά τιμολογήθηκαν 763 προϊόντα (κωδικοί συσκευασίας).

Τα προϊόντα τιμολογήθηκαν στο 80 % της τιμής του προϊόντος αναφοράς και έγιναν…

… αναγωγές στις συσκευασίες και περιεκτικότητες όπως ορίζει η νομοθεσία.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ορισμένα προϊόντα και συγκεκριμένα 18 τιμολογήθηκαν με αντιστοίχιση σε αντίγραφα και μάλιστα στο πιο φθηνό αντίγραφο, διότι δεν υπήρχαν προϊόντα αναφοράς στο δελτίο τιμών. Οπότε η τιμή ήταν ίδια με την τιμή του αντιγράφου που επελέγη για αντιστοίχιση και όπου χρειαζόταν έγιναν οι αντίστοιχες αναγωγές συσκευασίας.

Άλλα 21 προϊόντα τιμολογήθηκαν με αντιστοίχιση σε κοινόχρηστα προϊόντα, οπότε η τιμή ήταν ίδια με την τιμή του κοινόχρηστου με τις αντίστοιχες αναγωγές. Κάποια προϊόντα (τρία τον αριθμό) τιμολογήθηκαν βάσει των τριών χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε., επειδή δεν υπήρχε αντιστοίχιση σε προϊόν αναφοράς ή σε αντίγραφο στην Ελλάδα και άλλα 9 τιμολογήθηκαν με κοστολόγιο.

Καινοτόμα

Επίσης, στα πλαίσια του έργου της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης πρωτοτύπων-καινοτόμων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έγκριση τιμής (Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3/57066, 11/06/2013), έληξε την Παρασκευή 12/07 η αποστολή στον ΕΟΦ των στοιχείων που αποδεικνύουν την επιταχυνόμενη διαδικασία έγκρισης των φαρμακευτικών αυτών προϊόντων από τον ΕΜΑ/FDA και το SPC τους, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής.

Τα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν Άδεια Κυκλοφορίας, να έχουν καταθέσει αίτηση έγκρισης τιμής στον ΕΟΦ/Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εκκρεμεί η έγκριση τιμής τους.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου