Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη για το ρυθμιστικό πλαίσιο των ιδιωτικών κλινικών

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Ένα θέμα που αφορά μόνο τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα, ενδεχομένως ίσως και πιο περιορισμένα ακόμα, αφορά στην πραγματικότητα τον τρόπο κατανομής του προϋπολογισμού στις ιδιωτικές κλινικές.

Η άποψή μου, την οποία θα υπερασπιστώ, είναι ότι παρά το ότι το ζήτημα αυτό φαίνεται ότι καταρχήν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα κατανομής κονδυλίων στα πλαίσια του προϋπολογισμού και άρα δεν έχει κανένα γενικότερο ενδιαφέρον, έτσι όπως διαμορφώνεται η υπουργική απόφαση η οποία θα εκδοθεί σήμερα και την οποία μπορείτε να πάρετε αργότερα για να έχετε την πλήρη εικόνα της δομής της, η θέση που θα υπερασπιστούμε σήμερα εδώ είναι ότι στην πραγματικότητα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κατανομή είναι ένας τρόπος που ενδιαφέρει άμεσα τους ασθενείς και τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας στις ιδιωτικές κλινικές.

Και αυτό γιατί, όπως ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που υπάρχουν με τον κλειστό προϋπολογισμό αλλά και με την επιμέρους κατανομή τους είναι ουσιαστικά ότι επειδή είναι εκ των προτέρων κατανεμημένο το ποσό ανά πάροχο, στην πραγματικότητα διαμορφώνονται όροι μη ανταγωνισμού αφού ο καθένας ξέρει ποιο είναι το ποσό το οποίο θα πάρει, άρα είναι διαμορφωμένη η πραγματικότητα από πριν και επομένως με αυτή την έννοια, λίγο πολύ, όλοι ξέρουν το επίπεδο στο οποίο θα κινηθούν.

Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται να το απαντήσουμε με αυτή την υπουργική απόφαση λέγοντας ότι «ναι μεν διατηρούμε την κατανομή του προϋπολογισμού ανά πάροχο», αλλά ταυτόχρονα εκείνο το οποίο εισάγεται είναι μία σειρά από ποιοτικά στοιχεία, από συντελεστές με τους οποίους στην πραγματικότητα ερχόμαστε να επανεκκινήσουμε ή να θέσουμε σε ανταγωνισμό τις ιδιωτικές κλινικές γιατί από τα στοιχεία αυτά θα εξαρτηθεί το τελικό ποσό που θα κατανεμηθεί.

Δηλαδή, στην πραγματικότητα, εισάγονται μέσα στην υπουργική απόφαση ποιοτικά κριτήρια για τον τρόπο κατανομής του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα, προκειμένου να γίνει η κατανομή του προϋπολογισμού, λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα των υποβολών των ιδιωτικών κλινικών.

Με δύο λόγια, εάν αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη συζήτηση που έχει ανακύψει σε σχέση με τους ελέγχους που έχουμε κάνει στις ιδιωτικές κλινικές, εάν έχουν απορριφθεί κονδύλια που έχουν υποβάλλει ή όχι. Αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον τρόπο κατανομής του προϋπολογισμού.

Την ποιότητα του νοσηλευτικού έργου, για παράδειγμα, στις κλινικές, όπου το βασικό κριτήριο ποιότητας είναι οι επανεισαγωγές. Εάν δηλαδή κάποιος που έχει νοσηλευτεί εν συνεχεία επανεισάγεται. Αυτό αποτελεί δεύτερο ποιοτικό μέγεθος.

Την επάρκεια των υπηρεσιών της κλινικής. Αυτό υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ενεργών ειδικοτήτων σε σχέση με το μέγιστο αριθμό συνολικά στον κλάδο.

Τη βαρύτητα των περιστατικών που χειρίζεται η κλινική. Με βάση τον αριθμό και την βαρύτητα των περιστατικών που νοσηλεύτηκαν σε αυτή, σε σχέση με τον κλάδο, ο οποίος προσδιορίζεται κυρίως με βάση τους δείκτες βαρύτητες των ΚΕΝ.

Ο δείκτης αξιοπιστίας και φερεγγυότητας. Αυτό είναι στην πραγματικότητα οι μη αποδεκτές δαπάνες που έχουν υποβληθεί.

Ο δείκτης υποδομών αυξημένης φροντίδας, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας της κλινικής σε σχέση με τον κλάδο της. Επιβραβεύει, λοιπόν, τις κλινικές που διαθέτουν μονάδες και προσφέρουν καλύτερη κάλυψη σε ασθενείς που νοσηλεύουν.

Και καθορίζεται και ένας δείκτης υποδομών και οργάνωσης για κάθε κλινική που έχει λάβει άδεια με βάση το ΠΔ/517 ή που έχει διαπίστευση ή πιστοποίηση από διεθνούς κύρους αναγνωρισμένο φορέα.

Επομένως ουσιαστικά ενισχύουμε μία διαδικασία πιστοποιήσεως ή συμμορφώσεως με το ΠΔ/517. Για όλους αυτούς τους δείκτες υπάρχει ένας συντελεστής βαρύτητας, παραδείγματος χάριν, ο δείκτης αξιοπιστίας και φερεγγυότητας έχει ένα συντελεστή 30%, ο δείκτης ποιότητας νοσηλευτικού έργου ένα συντελεστή 25%, ο δείκτης βαρύτητας περιστατικών ένα συντελεστή 20%, ο δείκτης επάρκειας υπηρεσιών ένα συντελεστή 10%. Ο δείκτης υποδομών αυξημένης φροντίδας ένα συντελεστή 10% και ο δείκτης υποδομών ένα συντελεστή 5%.

Με βάση λοιπόν με αυτούς τους δείκτες γίνεται ένας υπολογισμός που επηρεάζει τον συνολικό προϋπολογισμό.

Ποιο είναι το σημαντικό; Η αρχική κατανομή των ποσών όταν γίνεται, γίνεται ουσιαστικά για τον επόμενο χρόνο, γίνεται προϋπολογιστικά,  αλλά θεωρείται προσωρινή,  που σημαίνει ότι αν κάποιος στη διάρκεια του έτους μεταβάλει τους δείκτες του, στη πραγματικότητα αναπροσαρμόζεται και το ποσό του προϋπολογισμού.

Άρα, εισάγεται ένα στοιχείο διαρκούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις κλινικές, προκειμένου να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Και λέμε λοιπόν, ότι αυτό δεν είναι ένας τεχνικός μηχανισμός -έχει πολύ έντονα τεχνικά χαρακτηριστικά προφανώς, αλλά δεν είναι ένας τεχνικός μηχανισμός κατανομής του προϋπολογισμού- αλλά στη πραγματικότητα είναι ένας μηχανισμός ο οποίος βάζει σε ανταγωνιστική κίνηση τις κλινικές, διασφαλίζει το στοιχείο του ανταγωνισμού -παρότι υπάρχουν προϋπολογισμοί ατομικοί, ανά πάροχο- και επομένως κατ’ αποτέλεσμα με το στοιχείο αυτό του ανταγωνισμού διαφυλάσσει τα συμφέροντα των ασθενών και ουσιαστικά διαφυλάσσει το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Λοιπόν, αυτή είναι η γενική φιλοσοφία. Την απόφαση θα την διαβάσετε. Σας προειδοποιώ λίγο να μην θορυβηθείτε, γιατί περιέχει τύπους μαθηματικούς και άλλα πολλά. Η ουσία, όμως, αυτών των μαθηματικών τύπων είναι αυτό το οποίο σας ανέφερα. Στην πραγματικότητα όλος αυτός ο τεχνικός τρόπος υπολογισμού ενσωματώνει και παραμετροποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά.

Και πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα που επαναλαμβάνω ότι αντιμετωπίζει ένα πολύ βασικό πρόβλημα που συνδέεται με τους κλειστούς προϋπολογισμούς.

Τι; Ότι αν κάποιος έχει κλειστό προϋπολογισμό, στη πραγματικότητα ξέρει ότι τόσα λεφτά θα πάρει. Αφού τόσα λεφτά θα πάρει, τι τον ενδιαφέρει, ίσα – ίσα θα σας έλεγα, έχει ένα αντίθετο κίνητρο.  Έχει ένα κίνητρο να μειώνει το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών, αφού ούτως ή άλλως τα λεφτά που θα πάρει, είναι συγκεκριμένα.

Τώρα λοιπόν με αυτό το στοιχείο ξαναμπαίνουμε στο ανταγωνιστικό κομμάτι και θεωρώ  ότι είναι μία απόφαση εξαιρετικά σημαντική, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι ιδιώτες πάροχοι από εδώ και πέρα.

Αν έχετε ερωτήσεις, στη διάθεσή σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον, με βάση τον κλινικό και ιατρικό έλεγχο που έχει γίνει στις ιδιωτικές κλινικές και έχει βγάλει κάποια αποτελέσματα, η κατανομή των ποσών για του χρόνου θα εφαρμοστεί ο δείκτης φερεγγυότητας του 30% με βάση τα αποτελέσματα ανά πάροχο που περιμένετε φαντάζομαι από της ελεγκτικές να πάρετε;

Το πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο είναι, περιμένουμε ανάλογους αλγορίθμους και σε άλλες κατηγορίες περίθαλψης; Δηλαδή στη πρωτοβάθμια είδα ότι έχει κατανεμηθεί ένα ποσό περίπου 108 εκατομμύρια ευρώ για την Αττική επί συνόλου 320 περίπου, το οποίο είναι δυσανάλογα μικρό. Έτσι  ακούω τουλάχιστον από τους παρόχους και θα χρειαστεί αναπροσαρμογή. Ευχαριστώ.

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Σχετικά με το ερώτημά σας, κατά πόσον σκεφτόμαστε να το διευρύνουμε αυτό και σε άλλους παρόχους ιδιώτες, η απάντηση είναι «ναι, μελετάμε και εξετάζουμε μία αντίστοιχη Υπουργική απόφαση η οποία θα αφορά τους διαγνωστικούς».

Όσο για το ερώτημα που θέτει το ζήτημα του γενικού προϋπολογισμού. Στον γενικό προϋπολογισμό έχω μία εκκρεμότητα που πρέπει να συζητήσω ακόμα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να μιλήσουμε για τις κατανομές αυτές και θα δούμε λίγο μετά τη συζήτηση αυτή πως θα διαμορφωθούνε τελικά και οριστικά οι γενικοί προϋπολογισμοί.

Επομένως, αυτό θέλουμε να εφαρμόσουμε για το 2014 για τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Τώρα, το άλλο το οποίο θέσατε σε σχέση με τις ελεγκτικές, προφανώς αυτό επίσης αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο θα επηρεάσει το συνολικό προϋπολογισμό. Εδώ βέβαια υπάρχουν, να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε τώρα, πάλι σε ένα πιο τεχνικό επίπεδο. Έχουν βγει ορισμένα αποτελέσματα από πλευράς ελεγκτικών εταιριών, αυτά για τα οποία σας ενημερώσαμε.

Υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα το οποίο, επίσης, έχει ευρήματα το οποίο αφορά ένα τελευταίο 9%.  Αν θυμάστε καλά είχαμε πει ότι έχουμε κάνει το 91% και επί του ποσοστού αυτού ήταν τα αποτελέσματα τα οποία έχουν βρεθεί.  Τώρα ενημερώνομαι -όμως είναι λίγο εξώδικη η ενημέρωσή μου δεν είναι εγγράφως- ότι έχει ολοκληρωθεί και το 9% το οποίο έχει πρόσθετα ευρήματα. Επομένως και αυτό θα μας δώσει κάποια πρόσθετα ποσά.

Τώρα, από εδώ και πέρα ποια είναι η διαδικασία.  Η διαδικασία από εδώ και πέρα είναι ότι θα πρέπει να παραλειφθούν ατομικά πια και όχι με γενικό τρόπο, τα ποσά αυτά. Με βάση αυτά τα ποσά και την παραλαβή τους να γίνει ο καταλογισμός ανά πάροχο, δηλαδή η απόρριψη των ποσών ανά πάροχο οπότε θα διαμορφωθεί αντίστοιχα ο ατομικός προϋπολογισμός.

Και εκεί υπάρχουν ορισμένα ζητήματα -ενδεχομένως και νομοθετικά που πρέπει να ρυθμίσουμε- για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αφαίρεση των ποσών αυτών. Σας ανέφερα όμως ποια είναι ανεξαρτήτως του τυπικού μέρους και ανεξαρτήτως του διαδικαστικού και ανεξαρτήτως του νομοθετικού -αυτά είναι λεπτομέρειες διαδικαστικού χαρακτήρα που θα ρυθμίσουμε ώστε να γίνουν. Σας λέω ποια είναι η πολιτική κατεύθυνση και πως αυτό τελικώς θα διαμορφωθεί.

Τα ποσά αυτά θα αφαιρεθούν από τους παρόχους που έχουν κάνει τις υπερβάσεις από τον προϋπολογισμό τους και θα επανακατανεμη-θούν στο σύνολο των παρόχων. Θα μπουν ξανά στον προϋπολογισμό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Αυτός εδώ θα είναι αναδρομικός ναι, γιατί στην πραγματικότητα είναι τρόπος υπολογισμού. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ το οποίο θα μπορούσε κανείς να θέσει, το ζήτημα της ασφάλειας. Όμως, επειδή εδώ δεν επηρεάζονται τα ποσά αυτά καθ΄ αυτά αλλά κατά τη γνώμη μου οργανώνεται ένας μηχανισμός καταβολής θεωρώ ότι αποδεκτά μπορεί να γίνει αναδρομική εφαρμογή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Ήθελα να σας ρωτήσω, πως θα γίνεται αυτός ο έλεγχος.  Από πού θα γίνεται, από τον ΕΟΠΥΥ ή από τις ιδιωτικές εταιρίες;  Για τα κριτήρια, στα κριτήρια αναφέρομαι.

Και κάτι συμπληρωματικό.  Λέτε, η βαρύτητα των περιστατικών. Μπορεί να υπάρχει μια κλινική, να έχει τους καλύτερους γιατρούς και να αναλαμβάνει τα πιο δύσκολα περιστατικά. Αυτό γιατί την καθιστά καλύτερη από μια άλλη που μπορεί να έχει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά;  Πως θα γίνει αυτή η διαφοροποίηση;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Όχι, δεν την καθιστά καλύτερη εν τω συνόλω.  Την καθιστά καλύτερη στο συγκεκριμένο δείκτη ο οποίος όμως δεν είναι ο μόνος δείκτης. Οι δείκτες λοιπόν είναι έξι.  Στο συγκεκριμένο όμως δείκτη μπορεί να την καθιστά καλύτερη.  Και το καταλαβαίνουμε ότι είναι καλύτερη μια κλινική η οποία χειρίζεται βαρύτερα περιστατικά από μια άλλη ως προς τον δείκτη αυτό, την επιβραβεύουμε.

Θα θέλαμε δηλαδή οι κλινικές να παίρνουν βαρύτερα περιστατικά. Αλλά εδώ δεν μπαίνει το θέμα της πλασματικότητας εδώ.  Εδώ λέει το εξής: παίρνει τον αριθμό και την βαρύτητα των περιστατικών που νοσηλεύτηκαν. Το κριτήριο εδώ, λοιπόν, είναι τρόπον τινά απολογιστικό δεν είναι προϋπολογιστικό.    Αυτό είναι, ε-παναλαμβάνω, ένα κριτήριο. Μπορεί, λοιπόν, σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο εδώ μια κλινική να πάει καλά αλλά λέω τώρα γιατί θέσατε και το θέμα των γιατρών παραδείγματος χάρη, σε ένα άλλο κριτήριο εδώ που βάζουμε, στο θέμα των ειδικοτήτων παραδείγματος χάριν, να πάει λιγότερο καλά μια άλλη.

Κος ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ:

Ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά την κατανομή με βάση το δίκτυο βαρύτητας.

Η βαρύτητα, οι δείκτες βαρύτητας προκύπτουν από τους δείκτες βαρύτητας των ΚΕΝ που νοσηλεύει η κλινική. Αυτοί οι δείκτες βαρύτητας είναι δείκτες που δείχνουν πόσο παραπάνω πόρους πρέπει να καταναλώσει ένα νοσοκομείο για να διαχειριστεί ένα βαρύτερο περιστατικό.

Επομένως, λοιπόν, και αυτή είναι η διεθνής πρακτική, έτσι γίνεται ο καταμερισμός προϋπολογισμών με βάση τα ΚΕΝ ή τα DRGs, στο εξωτερικό.

Οι δείκτες, λοιπόν, αυτοί από τη στιγμή που μία κλινική νοσηλεύει πιο βαριά περιστατικά όπως είπατε, οι δείκτες αυτοί θα της δίνουν περισσότερο προϋπολογισμό και είναι δίκαιο αυτό, από τη στιγμή που νοσηλεύει βαρύτερα περιστατικά και πρέπει να καταναλώσει περισσότερους πόρους πρέπει αυτή η κλινική να πάρει και μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Από ποιον;

Κος ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ:

Ο ΕΟΠΥΥ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσες είναι οι κλινικές που θα κατανεμηθεί αυτό το ποσό, πόσο είναι το συνολικό ποσό για φέτος, πόσο προϋπολογίζετε για του χρόνου και τι ποσοστό είναι επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Ποιο θα είναι το claw back, γιατί ζητάνε, λένε και αυτοί, διαμαρτύρονται: α, δεν μπορούμε, λέει, δεν ξέρουμε τι θα γίνουμε.

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Λοιπόν, Πρόεδρε, πόσος είναι ο προϋπολογισμός για φέτος; Για του χρόνου απαντώ κατευθείαν ότι δεν ξέρουμε, είναι αντικείμενο συζητήσεως, μην προτρέξουμε.

Λοιπόν, για του χρόνου είναι αντικείμενο συζήτησης, επομένως δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το κομμάτι του προϋπολογισμού του 2015.

Ο προϋπολογισμός για φέτος είναι 235 εκατομμύρια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Σε σύνολο του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

Κος ΚΟΝΤΟΣ:

Γύρω στα 4%-5%.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Πόσες κλινικές είναι αυτές που θα μπουν….;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Όλες. Πόσες είναι οι ιδιώτες πάροχοι κλινικές; 140.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

To clawback;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σας το πούμε ακριβώς. Θα μπορούσαμε να σας δώσουμε στοιχεία, παραδείγματος χάριν, εξαμήνου, ενδεχομένως, για την υπέρβαση αλλά όχι στοιχεία χρόνου. Αν θέλετε στοιχεία εξαμήνου, δώστε τα στοιχεία εξαμήνου για την υπέρβαση. Πόσοι είναι; Μέσος όρος.

Κος ΚΟΝΤΟΣ:

προ του κλινικού και Διοικητικού – Οικονομικού ελέγχου, είναι περίπου 40%.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Σε ευρώ πόσα  είναι;

Κος ΚΟΝΤΟΣ:

Είναι 55 εκατομμύρια περίπου. Ο κλινικός έλεγχος τις μη αποδεκτές δαπάνες θα τις αφαιρέσει από το σύνολο των απαιτήσεων. Επομένως, θα μειωθεί το σύνολο των απαιτήσεων όπως είπε και ο Υπουργός, θα μειωθεί και το ποσοστό του clawback.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

(εκτός μικροφώνου).

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Τελικώς ανά πάροχο, βέβαια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Είναι ισοπεδωτικό; Είναι οριζόντιο;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Όχι. Τελικώς ανά πάροχο. Προφανώς ανά πάροχο. Θα ανακατανεμηθεί ο προϋπολογισμός.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Για τον προϋπολογισμό ήθελα να ρωτήσω. Απλώς να ρωτήσω και κάτι άλλο.  Πότε θα ξεκινήσει ο κλινικός έλεγχος για το 2014; Γιατί είπατε ότι θα ξεκινήσει από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και για το ’14.

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΥΥ βρίσκεται σε συνεννόηση προκειμένου να καταρτιστούν σχέδια συμβάσεων με τις ελεγκτικές που θα καλύψουν και το κομμάτι αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Υπολογίζετε περίπου πότε;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Άμεσα. Είναι μία συγκεκριμένη διαδικασία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο όριο είτε προς τα πάνω στο ποσό επιβράβευσης, είτε προς τα κάτω; Δηλαδή, πόσα χρήματα παραπάνω μπορούν να πάρουν οι καλές κλινικές και αν οι κακές κλινικές θα έχουν κάποιες κυρώσεις. Π.χ., εκτός σύμβασης ΕΟΠΥΥ. Ή αν μειωθεί ο προϋπολογισμός αρκετά, με τους ασφαλισμένους που επιλέγουν αυτές οι κλινικές τι θα γίνει; Θα αποζημιώνονται; Θα καλύπτονται; Τι θα γίνει;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Ξαναβάζω λίγο στη συζήτησή μας το γενικό πλαίσιο για να δούμε τη λειτουργία.

Τι υπάρχει εδώ; Υπάρχει ένας γενικός προϋπολογισμός για τις ιδιωτικές κλινικές. Είναι αυτός στον οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Οργανισμού προηγουμένως.

Τι υπάρχει εν συνεχεία;  Υπάρχει στη πραγματικότητα μία κατανομή αυτού του προϋπολογισμού, η οποία γίνεται ανά ιδιώτη πάροχο. Δηλαδή ανά ιδιωτική κλινική.

Αυτό που εισάγεται τώρα, αυτό συνεχίζει, γιατί στη πραγματικότητα είναι το σημείο εκκινήσεως. Δηλαδή, τι; Ότι γίνεται μία βασική πρώτη κατανομή των ποσών.

Από τα ποσά αυτά γίνεται ουσιαστικά ανακατανομή τους ανάλογα με τους δείκτες αυτούς. Επομένως, να το πω διαφορετικά. «Όχι, δεν υπάρχει όριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω», αλλά το όριο τίθεται εξ’ αντικειμένου από τους συντελεστές που σας ανέφερα ήδη περίπου ποιοι είναι. Άρα, οι συντελεστές θέτουν το όριο.

Τώρα, εφόσον δηλαδή υπάρχει συντελεστής, τι σημαίνει; Ότι δεν μπορεί κάποιος να πάρει το 100% του προϋπολογισμού, γιατί ακριβώς υπάρχουνε συντελεστές.

Είναι τελείως αδύνατο να γίνει αυτό πρακτικά. Τι θα γίνει όμως -με ρωτάτε- με αυτούς οι οποίοι παίρνουν μικρότερο προϋπολογισμό; Η απάντηση είναι, ότι παίρνουν μικρότερο προϋπολογισμό και θα πρέπει να πορευτούν με αυτόν τον μικρότερο προϋπολογισμό που παίρνουν.

Δηλαδή, αν υπερβούν τον προϋπολογισμό τους, τότε υπάρχει ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής. Θέσατε όμως μία άλλη ερώτηση στην οποία κατ΄ αρχήν δεν πρέπει να συγχέεται με αυτόν τον μηχανισμό.

Δηλαδή, τι; Αν παραδείγματος χάρη υπάρχουν συμβατικές παραβάσεις ή όπως είπα, και ενδεχόμενο άλλου τύπου παραβάσεις, όχι απλώς συμβατικές, που μάλλον εμπίπτουν και στα δύο πεδία και των συμβατικών και των αξιοποίνων, ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της παράβασης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

(Εκτός μικροφώνου).

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Το δεν παρέχουν τόσο καλές υπηρεσίες, επομένως πάνε στους μικρότερους συντελεστές, μικραίνει ο προϋπολογισμός. Κατ΄ αρχήν μόνο αυτό.

Αν πάμε όμως στο εξής: Εάν πάμε στο ότι δεν γίνονται αποδεκτές οι υποβολές δαπάνης. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι δεν πληρώνουν τις δαπάνες αυτές. Άρα, υπάρχει πρόσθετη αφαίρεση των δαπανών.

Εάν υπάρχουν άλλου τύπου παραβιάσεις, μας κοροϊδεύουν, μας κλέβουν. Πώς να το πω; Που δεν είναι απλώς συμβατικές, δεν έχουμε μία διαφορά εκ της συμβάσεως, αλλά υπάρχει εδώ μία εξαπάτηση του οργανισμού.

Τότε αυτό οδηγεί σε καταγγελία της συμβάσεως, συν τα ποινικά μέτρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Ουσιαστικά Υπουργέ, τις υποβολές θα αξιολογείτε; Δηλαδή όταν θα έρχεται στο τέλος του μήνα ή του εξαμήνου οι Χ υποβολές εκεί θα γίνεται ο συντελεστής και ο μαθηματικός τύπος;  Δεν θα ξέρουν από την αρχή οι πάροχοι;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Όχι, δεν το ξέρουν. Από την αρχή έχουν έναν είπαμε προσωρινό προϋπολογισμό. Ξέρουν τον προσωρινό τους προϋπολογισμό ο οποίος όμως θα μεταβάλλεται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Άρα δεν μπορούν να «εκβιάσουν» σε περίπτωση που αυτή η δαπάνη έχει κλείσει τους ασφαλισμένους και να τους πουν εγώ δεν έχω πια προϋπολογισμό άρα πληρώνετε από την τσέπη σας.  Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Όχι, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό γιατί εξακολουθούν να έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.  Αυτό θα σημάνει ότι απορρίπτεται συνολικά η συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ, αυτό είναι δικαίωμά τους. Εμείς με το ζόρι δεν έχουμε συνεργαζόμενο κανέναν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Μπορούν να αρνηθούν σε ασφαλισμένο;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Δεν μπορούν να αρνηθούν σε ασφαλισμένο.  Όσο έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, δεν μπορούν να αρνηθούν σε ασφαλισμένους.  Εκείνο το οποίο γίνεται εδώ και θα ήθελα να κρατήσετε γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το σημαντικό για τους ασθενείς, όλα τα υπόλοιπα είναι για τους παρόχους, είναι συζήτηση εσωτερική για τους παρόχους, ποιος θα πάρει τι, ποιο είναι το σημαντικό για τους ασθενείς;  Αυτή είναι η αξία, εδώ, της διατάξεως.

Η προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς είναι ότι για να πάρουν προϋπολογισμό πια, οφείλουν να ανταγωνίζονται στο επίπεδο της παροχής υπηρεσιών.  Αυτό τι κάνει;  Υποχρεωτικά τους κάνει να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους για να μπουν στα κριτήρια της υπουργικής απόφασης προκειμένου να πάρουν πρόσθετο προϋπολογισμό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Να ρωτήσω κάτι αφού μιλάμε για τους ασθενείς. Θα δημοσιοποιείτε την αξιολόγηση των κλινικών εσείς από τη δική σας την πλευρά ώστε και οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν ότι η τάδε κλινική είναι η..

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Η αξιολόγηση εδώ δεν έχει τη μορφή και το τονίζω της κατηγοριοποίησης α, β, γ, δ.  Δεν έχει αυτή τη μορφή. Έχει τη μορφή της κατά αποτέλεσμα κατηγοριοποίησης. Αφού είναι καλός παίρνει περισσότερα λεφτά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Θέλω να ρωτήσω, για πόσες νοσηλείες μιλάμε κατ΄ έτος;  Ή ένα μέγεθος που να μας δίνει τον όγκο.

Κος Κοντός:

440.000 περίπου το ’13 περιστατικά νοσηλείας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Άσχετο, αλλά υπάρχει ένα πολυνομοσχέδιο για το οποίο έχουμε δει κάποια στοιχεία στις εφημερίδες έχει να κάνει και με τα ωράρια των γιατρών, αυτό πότε αναμένεται περίπου να έρθει στη Βουλή; Πώς πήγε η συνάντηση με τον ΠΦΣ;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Λοιπόν, εγώ έχω πει επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή θέματα για τα οποία θα ήθελα να σας ενημερώσω περίπου τέσσερα κεφάλαια, για αυτό βάζω τη συνέντευξη για τη Δευτέρα και θα δούμε εν συνεχεία το πώς θα πάνε τα πράγματα.

Για το νομοσχέδιο που με ενημερώνετε.  Το νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν  θέλω όμως να κάνω μια συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό προτού τελειώσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους γιατί σε τελευταία ανάλυση εκεί θα ξέρουμε αν έχουμε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών και σε ποια θέματα έχουμε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών ή όχι.  Άρα είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να συζητήσω για το νομοσχέδιο χωρίς να έχω το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ποιο άλλο θέμα ήταν;  Οι φαρμακοποιοί.  Κοιτάξτε, ετέθησαν μια σειρά θεμάτων από την πλευρά των φαρμακοποιών. Ετέθη το ζήτημα του ωραρίου, ετέθη το ζήτημα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ετέθησαν μια σειρά από θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων που κυρίως ψηφίστηκαν με έναν τελευταίο νόμο του ’14.

Εγώ ενημέρωσα για τις βασικές μας θέσεις στα σημεία αυτά, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι ιδιαίτερο να πούμε επί του παρόντος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Για το ωράριο που έχουν θέμα, λένε ότι αν δεν υπάρχουν ώρες συγκεκριμένες που είναι κλειστά, γιατί θα σταματήσουν εφημερίες….

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Για το ωράριο εκείνο το οποίο τους παρακάλεσα είναι να πουν το εξής – η άποψη της Πολιτείας για το ωράριο έχει εκφραστεί μέσα από το νόμο – επομένως έχει πάρει μία θέση. Εάν όμως υπάρχει μία εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρξει ένα ωράριο το οποίο, ας το πω, με κριτήρια τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους χρήστες των υπηρεσιών του φαρμακείου, άρα αυτούς που πάνε να αγοράσουν φάρμακα, μπορεί να διευκολυνθούν, τότε με αυτό το κριτήριο το κοιτάμε, αλλά με αυτό το κριτήριο όμως. Όχι κάτι άλλο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Είναι πολύ ανοιχτό αυτό που μας λέτε.

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Εγώ δηλαδή τι είπα; Είπα ότι με ενδιαφέρει οι ρυθμίσεις να είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και υπέρ των ασθενών και των χρηστών των υπηρεσιών των φαρμακείων. Εάν σε αυτό έχουμε να συζητήσουμε, σε αυτό, όμως, τότε συζητάμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Αυτό που λέτε, όμως, ήταν η βασική τους αρχή ότι έτσι όπως λειτουργούσαν τα φαρμακεία μέχρι τώρα, με τις εφημερίες τους, με τις διανυκτερεύσεις τους, αυτό εξυπηρετούσαν άρα δεν χρειαζόταν να αλλάξει τίποτα. Το υιοθετούμε αυτό;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Εγώ εκείνο το οποίο ζήτησα είναι να ακούσω μία πρόταση που πληρώνει αυτά τα κριτήρια. Να τη δω την πρόταση πρώτα και θα σας πω, θα τοποθετηθώ για το αν εκπληρώνει αυτά τα κριτήρια ή όχι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Θέλω να ρωτήσω κιόλας, θα έχετε συνάντηση με την τρόικα, έρχεται στη χώρα μας. Ποια είναι τα θέματα ανοιχτά; Τι θα συζητήσετε;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Το Υπουργείο Υγείας, νομίζω, έχει ανοιχτές περίπου 20 δράσεις. Οι περισσότερες από αυτές είναι τεχνικού χαρακτήρα. Και οι περισσότερες από αυτές είναι και οι λεγόμενες διαρκείς δράσεις. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία κάνουμε και βελτιώνουμε και ξανακάνουμε. Πάντως δεν έχει κάτι, ας το πω, πολιτικά θεαματικό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Πότε θα υπάρχει συνάντηση;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Δεν έχουμε προγραμματίσει συνάντηση αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει, έχω συναντήσει την τρόικα. Επομένως δεν θεωρώ ότι έχουμε κάτι περισσότερο. Προφανώς αν οργανωθεί μία συνάντηση, θα το δούμε. Αλλά νομίζω πια η συζήτηση διεξάγεται σε τεχνικό επίπεδο, στα τεχνικά κλιμάκια και ο χαρακτήρας των περισσότερων από τις δράσεις που έχουμε είναι τεχνικός χαρακτήρας.

Λυπάμαι δηλαδή για αυτό, δεν έχω να σας δώσω κάτι πιο πολύ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Υπάρχει ένα θέμα ανοιχτό όμως με την τρόικα για τα ΜΥΣΥΦΑ.

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα έχει υπάρξει μία μελέτη από την οποία προκύπτει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί σε άλλα σημεία περισσότερο, σε άλλα σημεία λιγότερο αλλά λειτουργεί.

Τώρα, νομίζω ότι υπάρχει μία συζήτηση, ξαναλέω, τεχνικού χαρακτήρα που αφορά στην μεθοδολογία της έρευνας αυτής, ή στο κατά πόσο αυτή θα πρέπει να διερευνηθεί σε χρονικό επίπεδο, σε επίπεδο διάρκειας προκειμένου να είναι πληρέστερα τα στοιχεία, αλλά είμαστε περίπου σε αυτό το θέμα, στα μη συνταγογραφούμενα είμαστε εκεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Οπότε δεν πηγαίνει πλέον σε πολιτικό επίπεδο. Ακόμα δηλαδή δεν μπήκατε στη συζήτηση αυτή καθ’ αυτή για το πώς θα αλλάξει…

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Συγνώμη, θέλω να σας διευκρινίσω κάτι, για το ποια είναι η υποχρέωσή μας για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις και για να είστε σωστά ενημερωμένοι στο θέμα αυτό.

Η διεθνής υποχρέωση της χώρας είναι να διενεργήσει μία μελέτη από την οποία θα προκύπτει το κατά πόσο υπάρχει και λειτουργεί ο ανταγωνισμός στο κομμάτι των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Αυτή είναι η υποχρέωση της χώρας.

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, τότε θα πρέπει να προχωρήσει σε απελευθέρωση των δικτύων διανομής. Άρα, για να συνεννοούμαστε απολύτως, το κρίσιμο μέγεθος εδώ είναι τι λέει αυτή η μελέτη.

Αν από αυτή τη μελέτη προκύπτει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί, τότε δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η διάταξη η περαιτέρω για την απελευθέρωση των δικτύων διανομής.

Αν από την άλλη μεριά, από τη μελέτη προκύπτει ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί,  τότε επίσης ενεργοποιείται η απελευθέρωση της διανομής.

Δεν υπάρχει δηλαδή εδώ ας το πω, ένα αντικείμενο πολιτικό να συζητηθεί. Εδώ το ζήτημα είναι και αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε, τι λέει η μελέτη.

Αν η μελέτη λέει το άλφα, γίνεται το βήτα. Αν η μελέτη λέει το γάμα, γίνεται το δέλτα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Και;

Κος ΒΟΡΙΔΗΣ:

Η μελέτη δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί.

Υπουργική Απόφαση         κλικ εδω

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου