Συμβάσεις μίσθωσης έργου με 5.000 ιατρούς για δύο έτη. | Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης των ενδιαφερόμενων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο ‘Συμβάσεις μίσθωσης έργου με 5.000 ιατρούς για δύο έτη.’ είναι η ακόλουθη:

μέσω Συμβάσεις μίσθωσης έργου με 5.000 ιατρούς για δύο έτη. | Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου