ΣΠΑΤΑΛΗ 7,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ

Στοιχεία ΟΟΣΑ, Π.Ο.Υ. και Eurostat

Τεράστιες σπατάλες στην περίοδο 2005-2009 στον κλάδο Υγείας στην Ελλάδα αποτυπώνονται στα στοιχεία που καταγράφονται στο Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ), το πρότυπο σύστημα ταξινόμησης των δαπανών υγείας που έχουν αναπτύξει ο ΟΟΣΑ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Eurostat. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, των οποίων εκκρεμεί ακόμα η επικύρωση από την ΕΛΣΤΑΤ, από τα 38,1 δισ. ευρώ αύξησης του ΑΕΠ στα τέσσερα χρόνια από το 2005 ώς το 2009 (από 193 σε 231,1 δισ. ευρώ), τα 7,2 δισ. ευρώ προήλθαν από την αύξηση των συνολικών δαπανών υγείας. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», από αυτά τα 7,2 δισ., τα 6,8 δισ. ευρώ ήταν αποτέλεσμα της εκτόξευσης των δημοσίων δαπανών υγείας.
Το μεγαλύτερο μέρος της σπατάλης οφείλεται στη δημόσια νοσοκομειακή δαπάνη, που εκτοξεύθηκε κατά την υπό εξέταση τετραετία κατά 79% – από 3,9 σε 7 δισ. ευρώ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η δημόσια νοσοκομειακή δαπάνη αυξήθηκε μεταξύ του 2005-2009 από 2% σε 3%. Παράλληλα, μεταξύ του 2005-9, το κόστος του φαρμάκου και των υγειονομικών αναλωσίμων για το κράτος αναρριχήθηκε κατά 73%, από τα 3 δισ. ευρώ στα 5,2 δισ. Ως ποσοστό της συνολικής παραγωγής, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη εκτινάχθηκε από το 1,5% στο 2,2% του ΑΕΠ. Επίσης, το 2005, τα έξοδα του ελληνικού Δημοσίου για εργαστηριακές εξετάσεις και άλλες εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες ήταν 1,6 δισ. ευρώ, ενώ το 2009 το αντίστοιχο ποσό είχε αισίως φτάσει τα 2,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 63%. HEALTHDAILY

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου