Σημαντική ανταπόκριση ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στην ερευνητική θεραπεία LDK378

Σημαντική ανταπόκριση ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στην ερευνητική θεραπεία LDK378

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μίας κλινικής μελέτης με το ερευνητικό φάρμακο LDK378 που δείχνουν σημαντική κλινική ανταπόκριση σε 78 ασθενείς με θετικό στην κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK+) μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), οι οποίοι είτε είχαν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία με κριζοτινίμπη είτε δεν είχαν προηγουμένως λάβει αγωγή με κριζοτινίμπη. Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο 49ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο.

Η μελέτη έδειξε συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης [συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ανταπόκρισης (CR) και της μερικής ανταπόκρισης (PR)] 60% σε ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που έλαβαν LDK378 (750 mg την ημέρα), το οποίο περιλαμβάνει ασθενείς που παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με κριζοτινίμπη (συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 59%), καθώς και αυτούς που δεν είχαν εκτεθεί στην κριζοτινίμπη (συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 62%). Η ένταξη νέων ασθενών στη μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την πρώτη κατάθεση προς έγκριση, που αναμένεται στις αρχές του 2014.

«Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι το LDK378 δρα σε ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, συμπεριλαμβανομένων αυτών στους οποίους είχε παρουσιαστεί εξέλιξη της νόσου κατά τη θεραπεία με κριζοτινίμπη, όπως και αυτών που δεν είχαν λάβει κριζοτινίμπη» δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας Δρ. Alice T.Shaw, από το Αντικαρκινικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, στη Βοστώνη. «Το LDK378 πιθανώς να καθιερωθεί ως μία ακόμη στοχευμένη θεραπεία για τους ασθενείς με ALK-θετική νόσο».

Τον Μάρτιο, το LDK378 χαρακτηρίστηκε ως Πρωτοποριακή Θεραπεία από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Ο χαρακτηρισμός αναμένεται να επισπεύσει την ανάπτυξη και αξιολόγηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή παθήσεων και δείχνουν βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τις διαθέσιμες θεραπείες.

«Το LDK378 είναι ενδεικτικό της στοχευμένης ερευνητικής προσέγγισής μας για την ταυτοποίηση των κύριων μονοπατιών της νόσου και των συγκεκριμένων ασθενών που προσβάλλονται από αυτή,» δήλωσε ο Hervé Hoppenot, Πρόεδρος της Novartis Oncology. «Βάσει αυτών των δεδομένων που δείχνουν το δυναμικό του LDK378, αναπτύσσουμε ένα εκτεταμένο κλινικό πρόγραμμα προκειμένου να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.»

Αυτή τη στιγμή, διεξάγονται δύο κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙ στις οποίες εξακολουθούν να εντάσσονται ασθενείς από όλο τον κόσμο. Η μία μελέτη εστιάζει σε ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι είχαν προηγουμένως λάβει θεραπεία με κριζοτινίμπη και χημειοθεραπεία, ενώ η δεύτερη ερευνά το LDK378 σε ασθενείς που δεν έλαβαν κριζοτινίμπη. Επιπλέον, κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ πρόκειται να αρχίσουν τους ερχόμενους μήνες σε κλινικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να συμπεριλάβουν περισσότερους από 1.100 ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου του πνεύμονα και αντιστοιχεί στο 85-90% των περιπτώσεων. Σχεδόν το 3-8% των ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα έχουν τη μετάλλαξη του γονιδίου της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK). Υπάρχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι συνήθως δεν είναι καπνιστές και είναι νεότεροι από ασθενείς που πάσχουν από μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα χωρίς μετάλλαξη της ALK.

Σχετικά με τη μελέτη
Η μελέτη μονού σκέλους Φάσης Ι ερεύνησε τη μέγιστη ανεκτή δόση, την ασφάλεια, τη φαρμακοκινητική και την προκαταρκτική αντικαρκινική δράση του LDK378 σε 114 ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (78 ασθενείς λάμβαναν 750 mg LDK378 την ημέρα και 36 επιπλέον ασθενείς λάμβαναν 400-750 mg την ημέρα). Από τους 114 ασθενείς, οι 79 είχαν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά την αγωγή με κριζοτινίμπη, ενώ 35 δεν είχαν λάβει αγωγή με κριζοτινίμπη.

Στους 78 ασθενείς με ALK+ μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που έλαβαν 750mg LDK378 την ημέρα, το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 60% (47 ασθενείς παρουσίασαν μερική ανταπόκριση). Στους 114 ασθενείς που έλαβαν αγωγή με 400mg ή περισσότερο LDK378 την ημέρα, το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 58% (ένας ασθενής παρουσίασε πλήρη ανταπόκριση και 65 παρουσίασαν μερική ανταπόκριση).

Η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης για ασθενείς που έλαβαν 400mg ή περισσότερο την ημέρα (n=66) ήταν 8,2 μήνες, ενώ η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 8,6 μήνες. Το ποσοστό ανταπόκρισης εξάμηνης διάρκειας στα 750mg ημερησίως ήταν 61%.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ανεξαρτήτου συσχέτισης με το LDK378) ήταν ναυτία (73%), διάρροια (72%), έμετος (58%) και κόπωση (41%). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3/4 ήταν η αύξηση των επιπέδων της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) (19%), καθώς και της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST) (10%) και διάρροια (8%).

Σχετικά με το LDK378
To LDK378 είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας ενός καρκινικού στόχου που ονομάζεται κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος ή ALK. Δεδομένου ότι πρόκειται για ερευνητικό μόριο, το προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του LDK378 δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. Η πρόσβαση σε αυτό το ερευνητικό σκεύασμα είναι δυνατή μόνο μέσω κλινικών μελετών που ελέγχονται και παρακολουθούνται προσεκτικά. Αυτές οι μελέτες έχουν σχεδιαστεί για να κατανοήσουμε καλύτερα τα δυνητικά οφέλη και τους κινδύνους αυτού του μορίου. Λόγω της αβεβαιότητας των κλινικών μελετών, δεν υπάρχει εγγύηση ότι το LDK378 θα διατεθεί ποτέ στην αγορά, οπουδήποτε στον κόσμο.

 

Πηγή: http://www.fiercebiotech.com/press-releases/novartis-breakthrough-therapy-ldk378-shows-marked-clinical-response-patient

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου