Σε καιρό κρίσης, τα κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας αυξάνονται – Ανισομερείς οι απώλειες εισοδημάτων στην αλυσίδα διανομής φαρμάκου

Σε καιρό κρίσης, στον οποίο τα φαρμακεία έχουν τεράστιες απώλειες εισοδήματος που ξεπερνάνε το 50% του τζίρου τους (δημόσια παραδοχή ακόμα και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Σαλμά), οι φαρμακοβιομηχανίες φαίνεται πως βρίσκουν τρόπους να περιορίσουν τις όποιες απώλειες. Μερικές δε μάλιστα παρουσιάζουν κατά πολύ αυξημένα κέρδη σε σχέση με την περασμένη χρονιά (κέρδη 56% και 20,8% αντίστοιχα σε δυο μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες). Ακούγεται λίγο άδικο σε μια αλυσίδα διανομής, όπως είναι το φάρμακο, να υπάρχει ανισοκατανομή απώλειας εισοδημάτων.

Δείτε παρακάτω τα στοιχεία για δυο μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες:


Στα 24,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη της ελληνικής GlaxoSmithKline το 2012

Mε αυξημένη κερδοφορία έκλεισε τη χρήση 2012 η βρετανικών κεφαλαίων, ελληνική εισαγωγική- εμπορική εταιρεία φαρμάκων GlaxoSmithKline, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις μεγαλύτερες του τομέα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον 40ό ισολογισμό της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 208,55 εκατ. ευρώ, από 224,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7% σε ποσοστό και κατά 15,60 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς λόγω της μείωσης του όγκου των πωλήσεων και των τιμών σειράς φαρμάκων.
Μέρος των εσόδων αυτών αφορά φάρμακα τα οποία παρασκευάστηκαν στην Ελλάδα, σε εγκαταστάσεις τρίτων εταιρειών.

Η GlaxoSmithKline ΑΕΒΕ, η οποία διευθύνεται από τον Roberto Greco, συμπίεσε τις δαπάνες της εμπορικής λειτουργίας της και κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 22,89 εκατ. ευρώ, από 22,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, οριακά αυξημένα. Επίσης, λόγω συρρίκνωσης των αποσβέσεων κατέγραψε κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) 22,28 εκατ. ευρώ, από 13,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 59,4%.

Τελικώς, παρουσίασε αυξημένα κατά 107,7% κέρδη προ φόρων 31,76 εκατ. ευρώ το 2012, αφού το 2011 είχε αντίστοιχα κέρδη 15,77 εκατ. ευρώ, καθώς τα αποτελέσματά της είχαν επιβαρυνθεί με έξοδα και ζημιές χρεογράφων, ποσού 17,61 εκατ. ευρώ, λόγω απομείωσης της αξίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν καθαρά κέρδη 24,40 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 15,58 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα δηλαδή κατά 56,6% σε ποσοστό και κατά 8,82 εκατ. ευρώ σε αξία. Σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη των πωλήσεων των εγχώριων φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2012, η ελληνική θυγατρική της κορυφαίας βρετανικής πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας GlaxoSmithKline απέσπασε το περασμένο έτος την έκτη θέση στην ελληνική εξωνοσοκομειακή αγορά, βάσει των εσόδων, με μερίδιο της τάξεως του 4,9%, καθώς και την τρίτη θέση, με μερίδιο της τάξεως του 6,8%, βάσει του όγκου των πωλήσεων φαρμακοτεχνικών συσκευασιών.

Tην ίδια στιγμή, αύξηση των κερδών της κατά το έτος 2012 παρουσιάζει και μια άλλη μεγάλη φαρμακοβιομηχανία, η Boehringer Ingelheim κυρίως λόγω αύξησης των εξαγωγών της.

Δείτε παρακάτω το δημοσίευμα από το express.gr που ασχολείται με τα οικονομικά:

Mε αυξημένη κερδοφορία έκλεισε τη χρήση 2012 η γερμανικών κεφαλαίων φαρμακευτική βιομηχανία Boehringer Ingelheim Ελλάς, η οποία έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο Έλληνα εξαγωγέα φαρμάκων και αποτελεί εξαίρεση του κανόνα που θέλει τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του τομέα να διατηρούν μόνο εμπορικά παραρτήματα στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της τον περασμένο χρόνο από τις πωλήσεις προϊόντων της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά ανήλθαν σε 244,40 εκατ. ευρώ, από 215,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,5% σε ποσοστό και κατά 29,10 εκατ. ευρώ σε αξία, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά κινήθηκαν για ακόμη μία χρονιά πτωτικά, κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών σειράς φαρμάκων.

«Οι εξαγωγές μας ξεπέρασαν το 60% των εσόδων μας, καθώς ανήλθαν σε 152 εκατ.
ευρώ, έναντι 112 εκατ. ευρώ το 2011
», ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας Παναγιώτης Τζελέφας, προσθέτοντας ότι αυτές κάλυψαν περίπου 45 χώρες στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.

Η Boehringer Ingelheim Ελλάς, η οποία λειτουργεί βιομηχανική μονάδα στην Παιανία Αττικής και απασχολεί συνολικά περί τους 350 εργαζομένους, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 12,96 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ το 2011 είχε αντίστοιχα κέρδη 10,73 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας έτσι το αποτέλεσμά της προ φόρων κατά 20,8% σε ποσοστό και κατά 2,23 εκατ. ευρώ σε αξία. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν καθαρά κέρδη 9,10 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών ζημιών 1,86 εκατ. ευρώ το 2001, οπότε τα αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με διαφορές φορολογικού ελέγχου παλαιότερων χρήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη των πωλήσεων των εγχώριων φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012, η Boehringer Ingelheim Ελλάς απέσπασε την ένατη θέση στην ελληνική εξωνοσοκομειακή αγορά, με μερίδια της τάξεως του 3,2% βάσει των εσόδων και του 3,6% βάσει του όγκου των πωλήσεων φαρμακοτεχνικών συσκευασιών.
Με σκοπό την ενίσχυση τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών πωλήσεών της, η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον Κωνσταντίνο Δ. Οικονόμου, ολοκληρώνει στη βιομηχανική μονάδα της επένδυση περίπου 10 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση καινούργιας γραμμής παραγωγής νέων φαρμακευτικών προϊόντων, που προορίζονται κυρίως για εξαγωγές. Η νέα γραμμή παραγωγής αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Στη γερμανική μητρική εταιρεία Boehringer Ingelheim, η οποία συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες φαρμακοβιομηχανίες παγκοσμίως, με έσοδα 14,7 δισ. ευρώ το περασμένο έτος, αυξημένα κατά 11,5%, διατίθεται από τα κέρδη της χρήσης 2012 μέρισμα πέντε εκατ. ευρώ.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου