Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των ιατρικών εταιρειών

Σύμφωνα με τον νομοθέτη, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ύπαρξη πληθώρας επιστημονικών εταιριών δεν βοηθά στην προαγωγή των συμφερόντων του κάθε επιστημονικού κλάδου.
Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Υγείας προσχέδιο νόμου για τη “Σύσταση επιστημονικών εταιρειών και λοιπές διατάξεις”.

Όπως αναφέρει ο νομοθέτης, το προσχέδιο αφορά στη θεσμοθέτηση των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών με ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Η οργάνωσή τους κατά τον ίδιο τρόπο – εξηγεί – επιβάλλεται από την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Υγείας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Σύμφωνα με τον νομοθέτη, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ύπαρξη πληθώρας επιστημονικών εταιριών δεν βοηθά στην προαγωγή των συμφερόντων του κάθε επιστημονικού κλάδου.

Οδηγεί σε διάσπαση συμφερόντων και δεν συντελεί στην ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου και στην προάσπιση των ουσιαστικών ζητημάτων που τους αφορούν.
Πλαίσιο

Ο κατακερματισμός αυτός οφείλει να αρθεί και να υπάρξει μία συνολική ρύθμιση και ένα ξεκάθαρο κοινό πλαίσιο θεσμικά κατοχυρωμένο.

Παράλληλα, συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι ιατρικές ειδικότητες.

Ρυθμίζονται, επίσης, τα σχετικά με την έκδοση των νομοθετικών πράξεων, που απαιτούνται για την εξειδίκευση των γνωστικών αντικειμένων τους καθώς και των πάσης φύσεως λεπτομερειών αυτών.

Δ.Κ. – IATRONET
Επιπλέον Πληροφορίες

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου