ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Πειραιάς 10 – 11 – 13
ενημέρωση μελών 

Η τοποθέτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέα Ξανθού στην Ελληνική Βουλή για την Π.Φ.Υ. μας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Αυτή προβλέπει τη μεταφορά όλων των Μ.Υ. της Π.Φ.Υ. στις Υγειονομικές Περιφέρειες , δηλαδή την πλήρη ενσωμάτωση των πολυιατρείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις δομές του ΕΣΥ με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των Ιατρών σε αυτές. Επίσης δήλωσε ότι υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των Ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Από που το διαπίστωσε το τελευταίο ; 

Επίσης, δεν μας βρίσκει σύμφωνους η θέση του κ. Υπουργού Υγείας ότι – αφού υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των Ιατρών των στεγασμένων Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ,παρά το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης, που έδινε το δικαίωμα στους Ιατρούς να διατηρήσουν και το δικό τους ιατρείο.

Η θέση του συλλόγου μας είναι ότι, κάποιος που δεν έχει υπηρετήσει σε Μονάδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) δεν είναι σωστό να ομιλεί για λογαριασμό μας – τουλάχιστον για εμάς που υπηρετούμε με αυταπάρνηση την Π.Φ.Υ. στις Μονάδες της Α’ και Β’ Πειραιά. Για εμάς πρέπει να υπάρχει ελεύθερη επιλογή των εργασιακών σχέσεων από τον Ιατρό.

Επισημαίνουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι η λογική της πολιτικής που ακολουθούν – βλάπτει σοβαρά την υγεία των πολιτών. Πιστεύουν αλήθεια ότι , αν γίνουν οι Ιατροί των Μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έφτιαξαν την Π.Φ.Υ. ; Μήπως από την άλλη πιστεύουν ότι ,με το να βάλουν τους Ιατρούς των Μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσα στα νοσοκομεία , θα φτιάξουν το ΕΣΥ ; Στο θέμα αυτό, οι θέσεις τους ταυτίζονται με την Task force – οι θέσεις μας όχι.

Κύριοι , είμαστε μια χώρα σε οικονομική κρίση – δεν βλέπουμε το λόγο να την κάνετε και ανθρωπιστική. Περιμένουμε να τηρήσει ο κ. Υπουργός τη θέση του , ότι κανείς Ιατρός δεν πρόκειται να απολυθεί και ότι καμία θέση εργασίας δεν πρόκειται να χαθεί.
Επίσης φροντίστε να πάρετε στις Μονάδες – Νευρολόγους και Ψυχιάτρους. Με τα έργα σας – είναι απαραίτητοι για το σύνολο του λαού μας.

για τον Σ.Ε.Υ.Π.ΙΚΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
ο πρόεδρος           ο γ.γραμματέας

Λεούσης Γεώργιος Σολωμός Γεώργιος 

(παθολόγος)          (παιδίατρος)

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου