«Ρήγμα στο ΕΣΥ» θα αποτελέσει η ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των γιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, εσείς κ . Βλασταράκο (Πρόεδρε ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και ΠΙΣ) τί λέτε ;

«Ρήγμα στο ΕΣΥ» θα αποτελέσει η ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των γιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την προσφυγή που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η «Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς».

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, η από 13.12.2012 απόφαση του υπουργού Υγείας που προβλέπει τη μεταφορά στο ΕΣΥ των γιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος και για αυτό θα πρέπει να ακυρωθεί.

Στην προσφυγή επισημαίνεται -μεταξύ άλλων- ότι οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν μειωμένο ωράριο και δικαίωμα διατήρησης και εκμετάλλευσης ιδιωτικού ιατρείου, εντάχθηκαν στο ΕΣΥ χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Από την άλλη πλευρά, όπως τονίζεται, οι γιατροί του ΕΣΥ οι οποίοι προσλήφθηκαν και υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά την επιλογή τους από τα αρμόδια συμβούλια, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ διορίστηκαν σε κενή οργανική θέση του ΕΣΥ και προάγονται στον ανώτερο βαθμό ύστερα από κρίση συμβουλίου.

Αντίθετα, για τους γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα λαμβάνεται υπ’ όψιν για την ένταξή τους σε βαθμούς του ΕΣΥ μόνο η προϋπηρεσία από τη στιγμή που πήραν την ειδικότητά τους, η οποία έχει ως αφετηρία την ημερομηνία λήψης της ειδικότητάς τους.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

One comment

 1. Οι γιατροί που υπηρετούσαν στα πρώην Νοσοκομεία του ΙΚΑ και τώρα ανήκουν στο ΕΣΥ με προσωποπαγείς θέσεις:

  Έχουν καθαρό μισθό περίπου 1000 ευρώ ενώ οι περισσότεροι δεν πληρώνονται εφημερίες. Διατηρούν από πολλά χρόνια απογευματινό ιατρείο με μεγάλα έξοδα, πληρώνουν σημαντικά ποσά φόρου συμπληρώνοντας τον χαμηλό μισθό που παίρνουν από το ΕΣΥ

  Οι περισσότεροι έχουν προϋπηρεσία στα Νοσοκομεία 20 χρόνια, είναι 50-60 ετών και αρκετοί διαθέτουν βιογραφικά με πλούσιο επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο

  Δεν έχει ξανασυμβεί ιατροί να προσφεύγουν εναντίον άλλων ιατρών με σκοπό την κατάργηση του βαθμολογίου τους, την απαξίωση και πιθανά την απόλυση τους. Η προσφυγή της ΕΙΝΑΠ στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταλύει τη συναδελφική αλληλεγγύη και σίγουρα δεν εκφράζει τη βούληση και τα αισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των ιατρών του ΕΣΥ.

  Στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ υπάρχουν τεράστια κενά ιατρικού προσωπικού αφού έχουν ανασταλεί όλοι οι διορισμοί. H ΕΙΝΑΠ επιμένει να αρνείται την αξιοποίηση και τη λειτουργική ένταξη των μη αποκλειστικής απασχόλησης ιατρών των πρώην Νοσοκομείων του ΙΚΑ, που υπηρετούν στα Νοσοκομεία ΕΣΥ μαζί με τους πλήρους και αποκλειστικής ιατρούς ΠΑΑ , οι οποίοι δεν βρέθηκαν ουρανοκατέβατοι, αλλά μετά την εφαρμογή του νόμου που ενέτασσε τα Νοσοκομεία ΙΚΑ στο ΕΣΥ. Η συντεχνιακή αυτή λογική επιτείνει τη δυσλειτουργία των προβληματικών Νοσοκομείων του ΕΣΥ και χειροτερεύει τη θέση ακόμη και των ΠΑΑ ιατρών του ΕΣΥ που και αυτοί βρίσκονται πλέον στα όρια τους τόσο εργασιακά όσο και οικονομικά.

  Στα περισσότερα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που υποδέχθηκαν ιατρούς μη αποκλειστικής απασχόλησης από τα πρώην Νοσοκομεία του ΙΚΑ υπάρχει πλέον καλή συνεργασία με τους ιατρούς αποκλειστικής απασχόλησης-ΠΑΑ (παρά τις προσπάθειες της ΕΙΝΑΠ) αφού ξεπεράστηκε η εκατέρωθεν αρχική επιφύλαξη του πρώτου δύσκολου καιρού.

  E.N.I.M.A.A.

Υποβολή σχολίου