Π.Ι.Σ. Οδηγίες πρός Ιατρικούς Συλλόγους

ΠΙΣΚατά την διάρκεια της 29ης Συνεδρίασής του, το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ., ασχολήθηκε εκτενώς με το θέμα της χορήγησης άδειας λειτουργίας ιατρείου και πολυιατρείου από τους Ιατρικούς Συλλόγους, όπως τους δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα από την Πολιτεία. Με αυτήν την ευκαιρία, αποφασίστηκε να τονιστεί σε όλους τους Συλλόγους,ότι στα θέματα που αφορούν την λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, πρέπει να εφαρμόζεται η ισχύουσα Νομοθεσία, δηλαδή οι διατάξεις της Υ.Α. 24948/13-3- 2012 (ΦΕΚ Β’713/2012).

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου