Πως σχεδιάζεται το σύστημα πληρωμών του ΕΣΥ κατά τα γερμανικά πρότυπα

Ενώσεις ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών εταιρειών θα μπορούν να κατέχουν ποσοστό 20% του συνόλου των μετοχών της ανώνυμης Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ). Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα μπορούν να συμμετέχουν σε ποσοστό 29% ενώ το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρεί υποχρεωτικά το 51%.
Αυτά προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης στο νομοσχέδιο «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων – Σύσταση και Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία».
Σύμφωνα με την τροπολογία, «το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1 εκατ. €, καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο». Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές μόνο προς αντιπροσωπευτικές ενώσεις ιδιωτικών κλινικών και ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών (ποσοστό 20% του συνόλου των μετοχών), σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημόσια νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς (ποσοστό 29%), ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει με 51%.
Παράλληλα, απαγορεύεται η περαιτέρω μεταβίβαση των μετοχών, η αναμεταβίβαση των μετοχών, παρά μόνο προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Η ΕΣΑΝ θα αναλάβει να προσαρμόσει στις ελληνικές συνθήκες τα γερμανικά DRG’s. Τα δικαιώματα χρήσης του συστήματος θα αγοραστούν με βάση μια συμφωνία που θα συνάψει το ελληνικό δημόσιο με το γερμανικό ινστιτούτο InEK. Το κόστος είναι 600.000 ευρώ και συνδέεται με το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΣΑΝ ( 1 εκατ) .
www.healthview.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου