Πως θα γίνει φύλλο και φτερό ο ΕΟΠΥΥ από τους αξιολογητές!

Πως θα γίνει φύλλο και φτερό ο ΕΟΠΥΥ από τους αξιολογητές!

ftero_633444Σε καθεστώς… αξιολόγησης βρίσκεται ο ΕΟΠΥΥ, με τους αξιολογητές να κάνουν «φύλλο και φτερό» τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία του Οργανισμού, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενώ υπό «επιτήρηση» έχουν τεθεί και οι εργαζόμενοι. Την Τρίτη συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία την περασμένη Παρασκευή έλαβε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας τα κριτήρια και τους άξονες αξιολόγησης.

Το «Health View» παρουσιάζει σήμερα το έγγραφο – οδηγό της αξιολόγησης. Σύμφωνα με το έγγραφο, με τίτλο: «Τα επτά βασικά ερωτήματα, τα κριτήρια και οι άξονες αξιολόγησης», «τα ακόλουθα επτά βασικά ερωτήματα θα αποτελέσουν τον οδηγό των επιτροπών στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν  την οργανωτική δομή και τις δημόσιες πολιτικές που ασκούν οι υπό αξιολόγηση φορείς». Πιο αναλυτικά οι 7 άξονες είναι:

1ος άξονας: Ποιός είναι ο λόγος της ύπαρξης του φορέα; Η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει την βασική αποστολή του ΕΟΠΥΥ, τους βασικούς στόχους, τους λόγους που υπαγορεύουν τη λειτουργία του, το πεδίο αρμοδιότητά του, καθώς και ποιες γνώσεις και ικανότητες απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

2ος άξονας: Ποιες είναι οι ανάγκες και οι προσδοκίες των χρηστών; Δηλαδή ποιοί είναι οι ωφελούμενοι; Ικανοποιούν οι υπηρεσίες τις ανάγκες τους; Έχουν αλλάξει οι πραγματικές ανάγκες τους; Εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον;

3ος άξονας: Πόσο κοστίζει η λειτουργία του φορέα. Η αξιολόγηση αφορά την χρηματοδότηση, τα λειτουργικά έξοδα και πώς κατανέμονται στους τομείς δραστηριότητας (κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες). Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην διαχρονική αύξηση του κόστους και κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες αυτοχρηματοδότησης.

4ος άξονας: Υπάρχει λόγος να εξελιχθεί ο φορέας; Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του; Συγκεκριμένα τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες που προσφέρονται και κυρίως το κόστος σε σχέση με το παραγόμενο έργο.

5ος άξονας: Στο «στόχαστρο» μπαίνουν οι γιατροί με το ερώτημα να είναι αποκαλυπτικό των προθέσεων της Επιτροπής: «Ποιος πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές;». Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα παρέχουν το «εισιτήριο» παραμονής στο σύστημα.

6ος άξονας: Πως μπορεί ο φορέας να κάνει περισσότερο με μικρότερο κόστος. Μεταξύ άλλων θα αξιολογηθεί η δυνατότητα κατανομής των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.  Όσοι δεν καταφέρουν να «απορροφηθούν» από τις υπάρχουσες δομές θα βρεθούν εκτός συστήματος.

7ος άξονας: Ποιο είναι το κατάλληλο σενάριο μεταρρύθμισης.

Μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο – οδηγό της αξιολόγησης εδώ.

healthview.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου