ΠΦΣ προς ΕΟΠΥΥ: Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι προκύψει, στον… «αέρα» η πληρωμή Φεβρουαρίου!

ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Υπόψη Προέδρου
Κυρίου Λευτέρη Παπαγεωργόπουλου

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε,


το ένταλμα πληρωμής που αφορά στο 50% του ποσού του μηνός Φεβρουαρίου εξακολουθεί να μην υπογράφεται εξαιτίας της αδυναμίας των υπηρεσιών σας να ελέγξουν και να ολοκληρώσουν την διαδικασία για τις εκχωρήσεις και τις παρακρατήσεις υπέρ τρίτων.

Ήδη διαρκεί δέκα ημέρες και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ολοκλήρωσή της.

Ζητούμε άμεσα να εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής για τα φαρμακεία.

Σε διαφορετική περίπτωση οι μόνοι που δεν θα έχουν ευθύνη για την όποια εξέλιξη, θα είναι οι φαρμακοποιοί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

α.α.

Α΄ Αντιπρόεδρος

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου