Πρόταση Γρηγοράκου για 3.000 θέσεις 5μηνης διάρκειας

Πρόταση για την κατανομή θέσεων Εργασίας 5μηνης διάρκειας (τουλάχιστον 3.000 θέσεις) απέστειλε ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος, σε συνέχεια του αιτήματος που είχε καταθέσει την 1η Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας.

Η πρόταση αφορά συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στο πρόγραμμα «προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων που παρατέθηκαν το Υπουργείο προχωρά στην κατανομή των εν λόγω θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια και ανά φορέα.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί, σύμφωνα με τον κ. Γρηγοράκο, θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κάλυψη Υγειονομικών αναγκών που έχουν παρουσιαστεί.

Αναλυτικά, η πρόταση του υπουργείου Υγείας για τις 3.000 θέσεις και η κατανομή τους έχει ως εξής:

1η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 750
50 ΠΕ-ΤΕ- Διοικητικό-Λογιστικό

50  ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

50  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
200 ΔΕ Νοσηλευτών

250  ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

100 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

50 ΔΕ Τεχνικών

2η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 650

60 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
40 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

40 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
250 ΔΕ Νοσηλευτών

120 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
100 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
40 ΔΕ Τεχνικών
3η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 350
50 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

25 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

25 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
100 ΔΕ Νοσηλευτών
50 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

50 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
50 ΔΕ Τεχνικών
4η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 300
20 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

20 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

20 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
150 ΔΕ Νοσηλευτών
30 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
30 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

30 ΔΕ Τεχνικών
5η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 200

20 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
20 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
20 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
100 ΔΕ Νοσηλευτών
15 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
15 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

10 ΔΕ Τεχνικών

6η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 500

50 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
25 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

25 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

200 ΔΕ Νοσηλευτών

75 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

75 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

50 ΔΕ Τεχνικών

7η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 200

20 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

20 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

20 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

100 ΔΕ Νοσηλευτών

15 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

15 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

10 ΔΕ Τεχνικών

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) Θέσεις: 5

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Θέσεις: 15
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΔΕ Νοσηλευτών

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

ΚΕΘΕΑ Θέσεις: 10

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. Θέσεις: 5
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
 
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

ΟΚΑΝΑ Θέσεις: 15

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

10 ΔΕ Νοσηλευτών

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου