Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τους παρακάτω ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου με σχέση εργασίας
Δημοσίου Δικαίου ορισμένου χρόνου σε προσωρινές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που συστήνονται
με την απόφαση αυτή για την έναρξη ή την συμπλήρωση της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας
υπαίθρου, ως εξής:
προσληψη γιατρών   κλικ εδώ

 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου