Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 στα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου