Πρωταθλητής υπερσυνταγογράφησης βορειοελλαδίτης γιατρός με συνταγές 405.000 ευρώ σε 3 μήνες

HEALTH VIEW

«Πάρτι» υπερσυνταγογράφησης και φοροδιαφυγής συνολικού ύψους 1.400.000 ευρώ έκαναν 14 γιατροί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε είναι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενδεικτικά, τέσσερις γιατροί είχαν εκδώσει τουλάχιστον 16.400 ιατρικές συνταγές, σε διάστημα μόλις τριών μηνών (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2012), με χαρακτηριστική, μεταξύ αυτών την περίπτωση γιατρού στη Βόρεια Ελλάδα που είχε εκδώσει συνταγές συνολικής αξίας που ξεπερνά το ποσό των 405.000 ευρώ!

Τα παραπάνω στοιχεία ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια παρουσίασης στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, έπειτα από συστηματική διερεύνηση και εξέταση μεγάλου αριθμού φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων. Τα ευρήματα για τους συγκεκριμένους γιατρούς υποβλήθηκαν στον εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς υπό μορφή προανακριτικού πορίσματος.

Ειδικότερα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας κ. Απόστολος Αλαμάνας επεσήμανε πως η υπηρεσία του μετά από αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων, που σχετίζονται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-συνταγογράφηση), προχώρησε σε εξέταση και επεξεργασία των στοιχείων 50 περίπου ιατρών, οι οποίοι, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2012, είχαν εκδώσει πολύ μεγάλο αριθμό συνταγών.

Από την περαιτέρω ανάλυση των φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013, προέκυψαν σημαντικά επιβαρυντικά στοιχεία για 14 από τους παραπάνω ιατρούς, τόσο σε επίπεδο φοροδιαφυγής, όσο και σε επίπεδο υπερσυνταγογράφησης.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αφορά ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής (ελεύθερος επαγγελματίας) που δραστηριοποιείται στη βόρεια Ελλάδα ο οποίος είχε εκδώσει περίπου 9.400 ιατρικές συνταγές μέσα στους τρεις μήνες της υπό έρευνας χρονικής περιόδου (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012). Δηλαδή εξέδιδε περίπου 147 συνταγές ημερησίως, ενώ η συνολική αξία των συνταγών που εκδόθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα ξεπερνά το ποσό των 405.000 ευρώ,

Μια άλλη περίπτωση αφορά ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής ο οποίος είναι εργαζόμενος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα και εξέδωσε περίπου 2.200 ιατρικές συνταγές τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2012, οι οποίες σε ποσοστό περίπου 84% εκτελέστηκαν στο ίδιο φαρμακείο.

Επιπλέον ιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής εργαζόμενος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα, εξέδωσε περίπου 1.200 ιατρικές συνταγές, οι οποίες σε ποσοστό περίπου 67% εκτελέστηκαν στο ίδιο φαρμακείο για το ίδιο χρονικό διάστημα ενώ ιατρός ειδικότητας παθολογίας (ελεύθερος επαγγελματίας) που δραστηριοποιείται στη Στερεά Ελλάδα, μέσα στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012, συνταγογράφησε περίπου σε 3.600 ασθενείς, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι ο εν λόγω ιατρός εξέταζε κατά μέσο όρο 1.200 ασθενείς μηνιαίως.

Τα δηλωθέντα εισοδήματα και οι πραγματοποιούμενες τραπεζικές καταθέσεις των 14 γιατρών, για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα, δεν αντιστοιχούσαν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι για την πλειοψηφία των γιατρών, οι τραπεζικές καταθέσεις που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους υπερβαίνουν το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων. Η εν λόγω αναντιστοιχία υπερβαίνει συνολικά το ποσό του 1.400.000 ευρώ.

Ο προϊστάμενος της Οικονομικής Αστυνομίας επεσήμανε πως από την εξέταση των στοιχείων διαφαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί έχουν διαπράξει συστηματικά εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μη δηλώνοντας εισοδήματα που προέρχονται, είτε από μη έκδοση αποδείξεων, είτε από «χρηματοδότηση» φαρμακευτικών εταιρειών για συνταγογράφηση των σκευασμάτων τους ή ακόμη και από «χρηματοδότηση» προερχόμενη από συγκεκριμένα φαρμακεία στα οποία εκτελούσαν τις συνταγές.

Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) για τη διενέργεια του σχετικού φορολογικού ελέγχου.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου