Προσχηματικός ο Διάλογος με τον ΕΟΠΥΥ – Αποσύρεται η ΕΟΟ

8 Ιουλίου 2014
 
Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ
 
Αξιότιμες Κυρίες,
 
Αξιότιμοι Κύριοι,
 
Μετά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις μας στο πλαίσιο επίτευξης συμφωνίας και κοινής γραμμής ως προς την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, αιφνιδίως λαμβάνουμε «προς διαβούλευση» σχέδιο σύμβασης, ατομικής και όχι συλλογικής, στην οποία απλώς επαναλαμβάνετε όσα και προφορικά μας διαμηνύσατε στο παρελθόν.
 
Τη σύμβαση αυτή μελέτησε το ΔΣ της ΕΟΟ και ομόφωνα αποφάσισε πως ουδόλως καλύπτει την απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, ούτε και ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημά μας για συλλογικές συμβάσεις με δικαίωμα ελεύθερης επιλογής γιατρού – δικαίωμα που λίαν πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως ισχύον και από το Συμβούλιο της Επικρατείας [βλ. ΣτΕ Δ’Τμήμα 4424/2013: «..κατ’ επιταγή του άρθρου 21 παρ Α του Συντάγματος, το Κράτος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την υγεία των πολιτών στο πλαίσιο του άρθρου 20 του ν. 2071/1992 (ΑΊ23), που καθιερώνει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρού και θεραπευτηρίου»].
 
Κατόπιν των ανωτέρω οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως το ΔΣ της ΕΟΟ δεν προτίθεται να συζητήσει και να επεξεργαστεί το παρόν σχέδιο διαβούλευσης και προκειμένου να συνεχίσει το διάλογο, περιμένει από πλευράς σας τεκμηριωμένες, ουσιαστικά και νομικά, απαντήσεις επί των συγκεκριμένων έγγραφων προτάσεών του, σαφείς αιτιάσεις που να εξηγούν την απόρριψη τους και νέες, από πλευράς σας, προτάσεις στη βάση επίτευξης της κατά το δυνατό σύγκλισης απόψεων.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
 
Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
 
http://www.eoo.gr/el/nea-apo-ellada/996-prosximatikos-o-dialogos-me-ton-eopyy-aposyretai-i-eoo

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου