Προνόμια στους γιατρούς που επιλέγουν νησιά


ΟΝΜΕD. 
Επιπλέον προνόμια σε γιατρούς που υπηρετούν σε νησιά δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή την Παρασκευή το βράδυ.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών γιατρών που τοποθετούνται σε νησιά ορίζεται έως και τρία χρόνια. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί σε νησιωτική περιοχή ένας εκ των συζύγων, δικαιούται κατά παρέκκλιση του καταλόγου να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα ο /η σύζυγος στην αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον αυτή προκηρυχθεί.

Γιατροί για τους οποίους έχει παρέλθει 7ετία από την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ειδικότητας και οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στον κατάλογο της ηλικίας δεν έχουν υπερβεί το 50 έτος της ηλικίας τους, μπορούν κατά παρέκκλιση να παραμείνουν στον κατάλογο και να τοποθετούνται σε νησιά της Γ’ Ζώνης. Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή προυπηρεσία του επικουρικού γιατρού σε νησιωτικές περιοχές θα υπολογίζονται εις διπλούν σε σχέση μ,ε την προυπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Α’ καταλόγου.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου