Πραζόλες μέχρι και τη Δευτέρα!

Δόθηκε παράταση χορήγησης πραζολών (όπως τις χορηγούσαμε μέχρι σήμερα) έως και την Δευτέρα 8 Απριλίου 2013. 


Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου