ΠΟΣΙΠΥ: 28 06 2013 Ενημερωτικό Σημείωμα για πληρωμές

Αθήνα, 28/06/2013
Ενημερωτικό Σημείωμα
Μετά από πληροφόρηση μας, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να προσκομίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εάν απαιτείται) στις Περιφερειακές Διοικήσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Υ.Π.Α.Δ.) για να ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου εντός της επόμενης εβδομάδας.
Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας


Θ. Χατζηπαναγιώτου  Ι. ΚλεινάκηςΑθήνα, 28/06/2013
Ενημερωτικό Σημείωμα
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα Πληροφορικής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μας ενημέρωσαν πως έχει ήδη ανοιχθεί πεδίο στο site του Οργανισμού, στο οποίο μπορούν οι πάροχοι να υποβάλλουν το αίτημα τους σε περίπτωση που θέλουν να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα που θα τους παράσχει η Δ/νση Πληροφορικής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν για την καταχώρηση των εξετάσεων που εκτελούν με το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ, ώστε να μην απαιτείται πλέον διπλή καταχώρηση των εξετάσεων (μία στο πληροφορικό σύστημα του εργαστηρίου και μία στο e-ΔΑΠΥ).

Τα βήματα υποβολής του αιτήματος είναι : Εφαρμογές -> e –ΔΑΠΥ -> e-ΔΑΠΥ Διασύνδεση ανοιχτής όπου εισάγεστε στο σύστημα με τους κωδικούς που ήδη έχετε για το e- ΔΑΠΥ και στο πεδίο Αίτημα (στην αριστερή στήλη) υποβάλλετε το στοιχεία τα οποία σας ζητούνται.

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας


Θ. Χατζηπαναγιώτου Ι. Κλεινάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου