ΠΟΣΙΠΥ: 12 04 2013 Τα αίτια του εκτροχιασμού των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις διαγνωστικές εξετάσεις

Προς
Αν. Υπουργό Υγείας, Μ. Σαλμά
Υπουργό Υγείας, Α. Λυκουρέντζο
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ελ. Παπαγεωργόπουλο
Αρ. Πρωτ. : 100
Αθήνα, 11/04/2013

Κοινοποίηση
Π.Ι.Σ.
Ι.Σ.Α.
Ι.Σ.Π.
Ι.Σ.Θ.
Ι.Σ.Πατρών

Tα αίτια του εκτροχιασμού των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις διαγνωστικές εξετάσεις
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κύριε Πρόεδρε,

Ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τις διαπιστώσεις σας ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2013 υπήρξε υπέρβαση στις δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις οποίες σχεδιάζετε να λάβετε νέα επείγοντα μέτρα περιστολής

Θεωρούμε αυτονόητο ότι μετά την αρχική σας διαπίστωση θα πρέπει να αναλύσετε τους λόγους που συνέτειναν στην ασύμμετρη αύξηση των δαπανών και τα μέτρα σας θα πρέπει να καθοδηγηθούν από αυτές τις διαπιστώσεις
Τι άλλαξε λοιπόν το τελευταίο τρίμηνο;

Πρώτον, η σύμβαση που είχαμε αρχικά υπογράψει με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προέβλεπε για περιορισμό των δαπανών κλιμακωτές εκπτώσεις rebateανά εξέταση ( μικροβιολογικές – πυρηνικές – ακτινολογικές εξετάσεις) με κλιμάκωση ανάλογα με τον τζίρο του κάθε εργαστηρίου

Σε μεγαλύτερο τζίρο αντιστοιχούσε από 10 έως 20 % μεγαλύτερη έκπτωση προς όφελος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αυτό το μέτρο εκτός από την εξοικονόμηση δαπανών επιβάρυνε τους μεγάλους τζίρους με υψηλότερη έκπτωση που δικαιολογείται σύμφωνα και με τις οικονομίες κλίμακας και την γενικότερη φορολογική συμπεριφορά του κράτους
Αυτό καταργήθηκε!
Δεύτερον, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την Ομοσπονδία μας έγιναν μειώσεις στις τιμές των αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών και αυτές αντιστρόφως ανάλογα με την αξία των αντίστοιχων μηχανημάτων.

Οι μειώσεις αυτές είναι από 43,4% για τους απλούς αξονικούς τομογράφους και φτάνουν το 8,6% για τους εξειδικευμένους των 64 τομών που θα έπρεπε ιατρικά να χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις και όχι σε οποιαδήποτε απλή εξέταση αξονικής τομογραφίας.

Ποιοι άραγε έχουν τους αξονικούς τομογράφους των 64 τομών και πόσο επωφελήθηκαν;

Τρίτον, άμα συνυπολογίσουμε τώρα την κατάργηση του παραρτήματος (rebate) των εκπτώσεων 10%-20% με τις προαναφερθείσες μειώσεις τιμών αποδεικνύεται ότι τα εργαστήρια με αξονικούς των 64 τομών έχουν μείωση της τιμής αποζημίωσης 8,6% για τις πρώτες 60 αξονικές, αύξηση 2,4% για τις επόμενες έως τις 200 αξονικές, αύξηση 6,4% για τις επόμενες έως τις 300 αξονικές ενώ για πέραν των 400 έχουν όφελος 11,4%. Ανάλογα παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και για τις λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις.

Μήπως έχετε καμία αμφιβολία γιατί ξέφυγαν οι δαπάνες σας;
Μήπως πρέπει να ερευνήσετε ποιοι έχουν και διαχειρίζονται τους υψηλού κόστους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους;

Μήπως θα πρέπει αυτά να τα επιβεβαιώσετε με την στατιστική ανάλυση ανά πάροχο με βάσει τις καταχωρήσεις των δαπανών μας στο e –ΔΑΠΥ από τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι τον Μάρτιο του 2013;

Είναι προφανές ότι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα του κλάδου μας με τις ενέργειες και τα μέτρα που πήρατε επωφελήθηκαν εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Υγείας να επανεξετάσει τις πρόσφατες αποφάσεις του σχετικά με την κατάργηση του rebate και τη διαμόρφωση των ασφαλιστικών τιμών όπως ισχύουν.

Επίσης θα θέλαμε το συντομότερο να ορίσετε συνάντηση με την Ομοσπονδία μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τις προτάσεις μας για επιβολή plafond στις εξετάσεις ανά εργαστήριο όπως έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν με επιτυχία στο Ι.Κ.Α. και να είστε βέβαιοι ότι θα σας στηρίξουμε εμείς και τα χιλιάδες μέλη μας σε αυτήν την κατεύθυνση.

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας τιμής ΦΕΚ σε σύγκριση με ασφαλιστική τιμή μετά την κατάργηση του rebate.

Αριθμός
Εξετάσεων
60
200
300
400
500
CT ΦΕ.Κ./Ασφαλιστική Τιμή για 16 τομές/εξέταση
71,11/53,16/-25,2%
65,06/53,17/-18,2%
62,03/53,17/-14,3%
62,03/53,17/-14,3%
59,02/53,17/-10%
CT (ΦΕΚ/ΑΣΦ/ΔΙΑΦ) 64/ΕΞΕΤΑΣΗ
71,11/65,92/7,3%
65,06/65,92/+1,3%
62,03/65,92/+6,2%
62,03/65,92/+6,2%
59,02/65,92/+11%
ΦΕΚ ΣΥΝΟΛΟ
4266,6
13375
19578
25781
31683
ΑΣΦ ΤΙΜΗ
16 ΣΥΝΟΛΟ
3189,6 (-25,2%)
10632 (-20,5)
15948(-18,5%)
21266 (17,5%)
2658(-16,8%)
ΑΣΦ ΤΙΜΗ
64 ΣΥΝΟΛΟ
3955,2 (-7,3%)
13184 (-1,4%)
19776 (+1%)
26368 (+2,3%)
32960 (+4%)
Μετ’ εγκρίσεως του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας


Θ. Χατζηπαναγιώτου    Ι. Κλεινάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου